Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Grälet mellan Polen och EU trappas upp – von der Leyen: "EU kommer att agera"

Från 2021
Uppdaterad 19.10.2021 14:01.
Polens premiärminister Mateusz Morawiecki talar till EU-parlamentet i Strasbourg. I bakgrunden ser man EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Bildtext Polens nationalkonservativa premiärminister Mateusz Morawiecki debatterade med EU-parlamentet. I bakgrunden EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sin oro över det rättsliga läget i Polen och säger att EU kommer att vidta åtgärder. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki anklagar EU för utpressning.

I EU-kretsen har man redan en längre tid oroat sig över den rättsliga utvecklingen i Polen under landets nationalkonservativa regering. Grälet trappades upp då Polens författningsdomstol slog fast att delar av EU-fördragen strider mot Polens grundlag.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttryckte sin oro över läget i ett tal till EU-parlamentet som är samlat i Strasbourg.

- Jag är djupt bekymrad. Domen ifrågasätter EU:s grundvalar. Det är en direkt utmaning mot den europeiska rättsordningen.

Enligt von der Leyen måste de polska medborgarna, i likhet med övriga EU-medborgare, kunna lita på att rättssystemet fungerar. Om EU-rätten ifrågasätts så kringskärs samtidigt medborgarnas rättigheter.

- Utan oberoende domstolar har medborgarna mindre skydd.

EU kommer att ingripa

von der Leyen försäkrar att EU kommer att ingripa mot det som sker i Polen. Kommissionen håller redan som det är inne med medel ur coronafonden till Polen.

Det kan också bli aktuellt att inleda ett juridiskt överträdelseförfarande mot Polen, att aktivera EU:s mekanism för att skydda EU-budgeten mot kränkningar av rättsstatens principer eller att aktivera EU-fördragets sjunde artikel.

Artikeln gör det möjligt att frånta länder som inte följer EU:s regler rösträtten i ministerrådet. Överlag beklagar von der Leyen den situation som uppstått mellan Polen och EU.

- Jag har varit och kommer att förbli en förespråkare av dialog. Detta är en situation som kan och bör lösas. Vi vill se ett starkt Polen i ett förenat Europa.

Polens premiärminister: EU utpressar oss

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki blev inte svaret skyldig. Han konstaterade att Polen högaktar EU-rätten inom de områden där medlemsländerna valt att delegera makt till EU. Enligt Morawiecki är problemet att EU överskridit sina befogenheter.

- EU:s kompetenser har tydliga gränser och vi kan inte följa med i tysthet då dessa gränser överskrids.

Enligt Morawiecki skiljer sig den polska författningsdomstolens agerande inte från andra domstolars agerande, exempelvis den tyska författningsdomstolen som ignorerade EU-domstolen i ett beslut som hade med Europeiska centralbanken ECB:s stödköp av värdepapper att göra.

Det här är ändå ett argument som ifrågasätts av experter dels på grund av att den polska författningsdomstolens beslut är mer övergripande och dels att domstolens legitimitet överlag är omtvistad.

Vidare försäkrar Morawiecki att författningsdomstolens beslut inte ska ses som ett steg mot ett polskt EU-utträde. Men han varnade för att Polen inte kommer att böja sig för det han betraktar som utpressning från EU:s sida.

- Vi är en stolt nation.

Tuppurainen: Domen väcker farhågor

Rättsstatens principer diskuteras också vid Europaministrarnas möte som pågår i Luxemburg som bäst.

Inför mötet uttryckte Europaminister Tytti Tuppurainen sitt stöd till kommissionen i den pågående tvisten.

- Den polska författningsdomstolens dom väcker allvarliga farhågor. Det förefaller som att den underminerar EU:s grundläggande värderingar som Polen förbundit sig vid då landet anslutit sig till EU.

Den pågående tvisten med Polen väntas också sätta sin prägel på EU-ledarnas toppmöte i Bryssel den 21-22 oktober.