Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Frågan om klädpeng inom småbarnspedagogiken är ännu inte löst i Raseborg – Hangö börjar nu behandla samma ärende

Uppdaterad 21.10.2021 14:04.
En kvinna i gummistövlar står i en vattenpöl.
Bildtext Det är oklart om personalen inom småbarnspedagogiken i Raseborg och Hangö ska köpa sina utekläder själva eller ska de i framtiden få en peng av arbetsgivaren för att köpa kläder.

Frågan om klädpeng åt personalen inom småbarnspedagogiken i Raseborg är ännu inte avgjord. Nu vill stadsstyrelsen i Raseborg ha ett utlåtande av samarbetskommittén. I Hangö funderar politikerna också på en klädpeng.

Då Raseborgs stadsstyrelse möttes i måndags (18.10) var förslaget att styrelsen inte skulle godkänna en klädpeng för personalen inom småbarnspedagogiken. Nu vill styrelsen ha mera information innan den fattar beslut. 

I Raseborgs förvaltningsstadga kan man läsa att samarbetskommittén behandlar bland annat större principiella frågor som berör personalen. Kläder hör till sådana frågor, anser styrelsen som vill ha ett utlåtande inom november. 

Motion i Hangö: Årligt anslag borde införas

Bildningsnämnden i Hangö behandlade samma ärende som gällde yrkeskläder för personalen inom småbarnspedagogiken på tisdagskvällen (19.10). 

I maj lämnade fullmäktigeledamot Helena Lesch-Saarinen (SFP) in en motion om att staden som arbetsgivare ska se till att personalen har yrkeskläder eller kompensera för de kostnader som uppstår då de anställda köper kläder. Det handlar bland annat om regnkläder, vinterjackor och gummistövlar. 

Lesch-Saarinen skrev också i motionen att staden borde införa ett årligt anslag för detta i budgetplaneringen. 

De flesta önskar en klädpeng per år

Bildningsnämnden konstaterar i sitt svar på motionen att personalen inom stadens småbarnspedagogik har hörts i ärendet och största delen av personalen önskar en klädpeng per år.

De vill hellre ha det än att arbetsgivaren skaffar till exempel regnkläder till daghemmet som alla kan använda vid behov. 

Nämnden uppskattar att en klädförmån i Hangö uppgår till 5 000 euro. 50 personer inom småbarnspedagogiken i Hangö skulle ha rätt till en klädpeng på 100 euro per år. 

Om arbetsgivaren skaffar till exempel regnkläder till daghemmen är det en budgetfråga som kan beaktas i småbarnspedagogikens budget, konstaterar nämnden. Det finns tillräckliga anslag reserverat för det i småbarnspedagogikens budget för år 2022, avslutar nämnden sitt utlåtande. 

Motionen i Raseborg lämnades in i maj

I Raseborg var det fullmäktigeledamot Anita Westerholm (SFP) som lämnade in en motion om att personalen inom småbarnspedagogiken skulle få en klädpeng.  

Personalsektionen föreslog att staden inte i detta skede ersätter arbetskläder för personalen inom småbarnspedagogik. Sektionen efterlyste en kartläggning av behovet av arbetskläder bland arbetstagarna i staden.

I tjänstemannaberedningen inför sektionens möte sägs det att arbetsgivaren inte behöver bekosta arbetskläder eftersom arbetsgivaren inte kräver enhetliga arbetskläder för anställda inom småbarnspedagogiken och det krävs inte att personalen använder skyddskläder. 

Bildningsnämnden förordade däremot en klädpeng på 100 euro per år, men det krävde en omröstning i nämnden. 

Artikeln kompletterades 21.10 klockan 14 med detaljer om vad personalsektionen i Raseborg ansåg om klädpengen. Tidigare stod det i artikeln att personalsektionen ansåg i ett utlåtande i september att staden inte ska betala för arbetskläder inom småbarnspedagogiken.