Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen folkomröstning om vården i Kronoby: "Det blir en soppa och strider av det här"

Från 2021
Kadunvarsikylteissä opasteet Kruunupyyn kunnantalolle sekä terveysasemalle.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Det blev en lång diskussion och omröstning, men det blir ingen folkomröstning i Kronoby. Enligt kommundirektör Malin Brännkärr visar diskussionen i kommunstyrelsen hur olika politikerna ser på situationen kring vården i Kronoby.

Kommunstyrelsen tog ställning till ett initativ om folkomröstning om landskapstillhörighet. Brännkärrs förslag var att det inte blir någon omröstning nu, utan man avvaktar och återkommer vid behov till ärendet.

- Pro Kronoby talar starkt för en folkmoröstning medan SFP-ledamöterna tyckte att man först behöver veta hur avtalen (mellan Soite och Österbottens välfärdsområde) kunde se ut innan man kan ta ställning till om det funkar, säger Brännkärr.

Alltså att då man inte vet vilka alternativen är så varför rösta om det?

- Exakt så. Man behöver veta hur avtalen ser ut. Det kan hända att det blir avtal man är nöjd med och då finns ingen orsak att ordna folkomröstning. Men om det blir avtal man är missnöjd med så finns orsak för fullmäktige att återkomma till frågan.

Kruunupyyn kunnantalon julkisivu.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

"Hade varit bra att höra folkets åsikt"

Henrik Huhta (PRO) föreslog att kommunen ska ordna en rådgivande folkomröstning gällande vilket välfärdsområde invånarna vill höra till. Förslaget förlorade med rösterna 6-3. För Huhtas förslag röstade också Tapani Myllymäki (PRO) och Elisabeth Hagström (PRO). De lämnade också in avvikande åsikt till protokollet.

Enligt Huhta kommer Soite och Österbottens välfärdsområde inte att kunna avtala om något mer än det som redan hör till individens valfrihet, alltså specialsjukvården.

- Modellen att köra med avtal är en dödfödd tanke från första början. Det finns inte utrymme för det i lagtexten. Så det man till äventyrs kan avtala om är inte mer än vi får via individens valfrihet.

Enligt Huhta får den tanken stöd bland annat i den konsekvensutredning som Siv Sandberg gjort för Kronoby kommun.

- Att höra till Österbotten och få vård från Soite är oförenligt. Då hade det varit bra att höra vad folkets åsikt är nu.

"Det haltar på alla kanter"

Huhta anser att ju längre processen får rulla på desto svårare blir det att rätta till för Kronoby.

- Distrikten kan inte träffa avtal om något som är lagstridigt och kan inte binda upp nya välfärdsområdenas fullmäktige. Det är först då fullmäktige träder till som man kan ingå avtal som är bindande.

Huhta beskriver det som en fullständigt omöjlig sits för Kronoby som hamnar utanför hur man än gör, både vad gäller vården och demokratisk representation i beslutsorgan.

- Vårdkedjorna kommer inte att fungera och vi har representation i Österbotten men får vården inom Soite så det haltar på alla kanter.

Och inte nog med det, enligt Huhta blir det ytterligare problem då ekonomin räknas in.

- En himla strid om finansieringen blir det. Österbotten kommer inte att ge Kronoby en blancofullmakt att spendera pengar i Soite. Det blir rabalder om det. Det blir en soppa och strider, säger Huhta.

Finns ingen arbetsgrupp för Kronobyfrågan just nu

Nästa steg är att Kronobyfullmäktige behandlar ärendet nästa måndag (25.10) och också där väntas ärendet väcka livlig diskussion. En utredning över vilka konsekvenser vårdreformen får för Kronoby har presenterats för både politiker och andra invånare. Fullmäktige har också haft aftonskola där ledarna för både Soite och blivande Österbottens välfärdsområde fanns med.

Just nu finns däremot ingen arbetsgrupp där Kronoby och de båda välfärdsområdena diskuterar eller utreder frågan.

- Det skulle vara viktigt att komma vidare med det så fort som möjligt. Jag upplever att delvis väntar man på att vi behandlar frågan i Kronoby, men det är viktigt att vi så fort som möjligt får ett utkast eller tankar om hur en avtalslösning kunde se ut, säger Malin Brännkärr.

Hon tror att ett avtal mellan områdena i bästa fall kan finnas före sommaren.

Ljushårig kvinna med klarblå kavaj ler in i kameran.
Bildtext Malin Brännkärr.
Bild: Kronoby kommun

Österbotten bör komma ut till Kronoby snart

Enligt Brännkärr är det nu upp till Österbottens välfärdsområde att aktivera sig. Det här eftersom Kronoby i sig inte är en part i reformen utan det är de blivande välfärdsområdena som bereder den.

- Det är viktigt att Österbotten snart kommer ut till Kronoby och berättar lite mer om vad Österbotten tänker, svarar på folks frågor och hör åsikter om hur man vill ha det. Att man går mer in i detaljer för hur man kan ordna servicen.

Brännkärr upplever att det både i Österbotten och inom Soite finns en vilja att hitta lösningar. Att äldreomsorg, handikappvård och hälsocentralerna övergår till Österbotten verkar båda områden vara överens om.

- Till den delen övergår arbetstagarna till Österbotten men de fortsätter fungera i Kronoby.

Det sannolika är enligt Brännkärr att man i stället för ett större får flera mindre avtal kring vården. Utgångspunkten är att vårdkedjorna norrut mot Karleby tryggas.

- Det finns utmaningar men jag uppfattar starkt att båda har en genuin vilja att hitta lösningar. Och utgångspunkten skulle vara vansinnigt mycket svårare om de inte skulle ha den inställningen, säger Brännkärr.

Hjärt- och diabetespatienter kan styras till Jakobstad

Det som inte ändrar i mars 2023 då de nya välfärdsområdena tar vid är akutvården och specialsjukvården. Ambulansen tar en patient till närmaste sjukhus i nödsituationer.

- Och valfriheten gällande specialsjukvården finns kvar, oavsett om det finns avtal eller inte. Men sedan finns många fall där det inte är lika tydligt och då är det bra att ha en avtalslösning, säger Brännkärr.

Till exempel kan det bli en tolkningsfråga om en skolelev behöver mentala tjänster av något slag. All den servicen hör inte till specialsjukvården och då kan det bli en tolkningsfråga var eleven kan få den tjänsten.

En del hjärtundersökningar eller tjänster för diabetiker kan också vara en del av primärvården. Många av de fallen sköts i dag i Karleby, men utan avtal framöver kan det hända att patienterna styrs till Jakobstad.

Landskapsbyte tar minst ett par år

Brännkärr har tagit reda på om Kronoby ens kan byta landskap innan vårdreformen träder i kraft. Enligt tjänstemän på finansministeriet är det inte möjligt.

- Valet är redan i januari och för att kunna byta landskap krävs en särskild utredning. Det är en process som tar åtminstone ett par år.

Enligt styrelsens beslut gäller det nu för Kronoby att lobba för att Kronoby kan behålla så mycket service som möjligt i den egna kommunen och ifall avtalslösningarna inte fungerar så återkommer man till frågan. Fullmäktige behandlar ärendet på måndag (25.10).

Diskussion om artikeln