Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kampanjer på Tinder och Instagram – så här försöker THL uppmuntra unga att coronavaccinera sig

Uppdaterad 19.10.2021 19:32.
En hand som håller i en mobiltelefon. Mobilskärmen är upplåst med dejtingappen Tinder aktiverad, och på den syns Institutet för hälsa och välfärds reklambild för unga om att ta coronavaccin.
Bildtext "I kampanjerna vill vi påminna om att varje vaccinering är ett steg närmare pandemins slut och att det är viktigt att ta båda doserna", säger man på THL.

Vaccinationstäckningen stiger långsamt i Finland, speciellt bland unga vuxna. Det här försöker myndigheterna komma åt genom både daglig kommunikation och reklamkampanjer.

Just nu är 75,7 procent av Finlands befolkning som fyllt 12 år fullt vaccinerad. Det innebär att vi ännu har en bit kvar innan vi når statsrådets mål om en vaccinationstäckning på 80 procent.

Speciellt unga vuxna sackar efter i statistiken, de flitigaste vaccintagarna i Finland är nämligen personer över 50 år. Över 90 procent av 50-plussarna har fått en första dos av något av de godkända coronavaccinen.

Hur ska myndigheterna uppmuntra unga att vaccinera sig? Institutet för hälsa och välfärd har nyligen startat en kampanj som riktar sig till just dem.

– Vi uppmuntrar människor att coronavaccinera sig genom aktiv daglig kommunikation och genom att producera nya uppgifter som rör vacciner på vår webbplats. Vi når ändå inte alla genom våra egna kanaler och nyhetsmedier och därför har vi intensifierat vår kommunikation genom vaccinationskampanjer, berättar kommunikationschef Marko Lähteenmäki på Institutet för hälsa och välfärd.

Under årets lopp har institutet genomfört många olika kampanjer via ett flertal kanaler – de har riktat sig till den åldergrupp som just då stått i tur att vaccinera sig.

– I kampanjerna vill vi påminna om att varje vaccinering är ett steg närmare pandemins slut och att det är viktigt att ta båda doserna, säger han.

Unga vuxna i åldern 18–34 kan just nu stöta på institutets kampanj på Instagram, Snapchat, Youtube och Facebook samt på dejtingappen Tinder.

Kampanjen syns också i gatubilden, i form av utomhusreklam i flera större städer i huvudstadsregionen samt i Åbo och Tammerfors.

En hand som håller i en mobiltelefon med en vaccinreklambild av Institutet för hälsa och välfärd öppen på skrämen.
Bildtext Just nu kan du stöta på THL:s vaccinkampanj på olika sociala medieplattformar.

Kampanjerna verkar ha god effekt – men svårt att särskilja dem från annan informationsverksamhet

Hur väl kampanjerna har lyckats med att informera befolkningen under året är svårt att avgöra, uppger Lähteenmäki. Utöver reklam har hälsomyndigheterna satsat på att producera bland annat webbmaterial på olika språk samt på lätt svenska och finska.

– Kampanjerna är en del av en bred helhet av coronakommunikation, så det är svårt att avskilja dem från annan kommunikation. Vi har ändå gjort flera kampanjmätningar och baserat på kampanjernas uppmärksamhetsvärden har de gått riktigt bra och människor har förstått kampanjmeddelandet som önskat, säger han.

Lähteenmäki betonar att det utöver kampanjer och annan informationsgång är viktigt att det är enkelt att vaccinera sig.

– I många kommuner har man provat olika innovativa vaccinationssätt och platser. Det bästa har enligt min uppfattning varit att faktiskt föra vaccinmöjligheten till platser där människor annars också rör sig. Tillräckliga öppethållningstider är också viktigt.