Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Miljöhälsosektionen avbröt verksamheten ombord på Glückauf – avloppet måste justeras innan restaurangen kan öppna igen

Från 2021
Glückauf.
Bildtext Glückauf får inte användas som restaurang förrän avloppet är fixat. Arkivbild.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Miljöhälsosektionen beslöt på sitt möte på tisdagen att verksamheten vid Restaurangbåten Glückauf vid Östra Strandpromenaden i Borgå avbryts.

Orsaken är tre åtgärder som ägaren inte har genomfört sedan man i juni 2020 vid en Oiva-inspektion upptäckte att avloppsvatten runnit in i restaurangen.

Avloppsvatten hade kommit upp ur golvbrunnen i samband med kraftiga regn och även sökt sig in i restaurangens kök.

I samband med inspektionen ålades ägaren att omedelbart städa och desinficera restaurangen.

Problem med avloppet

Vid en inspektion den 15 september 2020 konstaterades att backventilen inte fungerar och att avloppsenheterna ligger cirka 54 centimeter nedanför självfallshöjden.

Sektionen påpekar att kutymen i dag är att man installerar en separat pump för avloppsvattnet för att förhindra att det rinner ut i resten av fastigheten.

Samtidigt konstaterades att det förekom fuktskador på båten som också medförde kraftig lukt. Det innebär att man varken kan förvara livsmedel eller tillreda mat på båten.

Vid miljöhälsosektionens möte den 17 november 2020 konstaterades att restaurangen bland annat åtgärdat brister i pizzaköket samt ordnat med omklädningsrum och toaletter för personalen.

Restaurangbåten Glückauf
Bildtext Glückauf har stängt för i år, men öppnar i vår om de får tillstånd.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Eftersom bestämmelserna inte uppfyllts i sin helhet beslöt sektionen att ägaren fram till den 15 november 2021 bör installera en avloppspump samt bygga ett diskrum och ett städförråd som är placerade separat från resten av restaurangen.

Separat diskrum och städförråd saknas ombord.

Eftersom dessa åtgärder inte hade utförts fram till utsatt tid och verksamheten således fortfarande strider mot livsmedelsbestämmelserna, beslöt sektionen på sitt möte på tisdagen den 19 oktober att avbryta verksamheten.

Det innebär att restaurangen inte får användas som livsmedelslokal innan dessa har åtgärdats och kan verifieras genom en skriftlig rapport av en VVS-entreprenör för utfört arbete.