Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu flyger Borgåfjärilar från skärgården på nätet – Borgå museum lade ut en omfattande samling

Fjärilssamling i låda.
Bildtext En liten del av den stora samlingen.

Carl-Johan Widéns samling består av drygt 10 000 fjärilar. Nu kan forskare och fjärilfantaster världen över lätt ta del av den.

Amanuens Solveig Bergholm drar ut en låda ur arkivskåpet. I lådan, under glas, finns rader med prydligt uppsatta svärmare. Grannast är utan tvekan Dödskallesvärmaren.

Hela den unika samlingen upptar tre halvhöga, djupa träskåp, som finns i Borgå museums minst sagt spännande källarlager.

– Det här är den största insektsamlingen vi har för tillfället och den är jätte värdefull. Största delen av fjärilarna är insamlade i Pellinge och en hel massa också i Pernå skärgård, samt individer från runt om i landet, säger hon.   

Från Pellinge och Pernå

Tidigare gällde de för forskare och andra intresserade att ta sig hit men nu finns alla data tillgängligt på nätet på Finlands Artdatacenters webbsida.

Widén har hållit på med sin fjärilssamling ända sedan 1942. Den senaste donation gjorde han 2020.

– Han har jobbat under en lång tid och är jätteduktig rent vetenskapligt sätt. Han är en av Finlands stora fjärilsexperter, säger Solveig Bergholm. 

Solveig Bergholm i museets lager.
Bildtext Solveig Bergholm med fjärilarna i museets källarlager.

Det långa tidsperspektivet för samlingen ger intressanta perspektiv.

– Carl-Johan Widén har varit först med att hittat fyra fjärilsarter i Finland. Sen finns det över 30 arter i samlingen som har försvunnit från området han tidigare samlade i från. Hur vår natur förändras i och med klimatförändringen kan bevisas redan med den här samlingen.

För varje individ finns nu in databasen ett kort med information om var och när fjärilen är fångad. Men bilder på dem saknas ännu.

– Nej tyvärr, för jag har inte haft tid. Det har tagit sin tid att få de här uppgifterna in på nätet. Men visst ska vi fotografera dem så småningom, säger hon.

Borgå museums publicerade datapaket omfattar nu 20 procent av museets naturhistoriska samlingar, och arbetet fortgår.  

Fjärilssamling i låda.
Bildtext Svärmare under glas. Den stora färggranna är en sällsynt dödskallesvärmare.

– Andra fina samlingar som jag ska fortsätta med är Eino Seppänens fjärilssamling på över 8 000 individer, i den ingår fjärilslarver vilket inte är helt vanligt. Så finns Arthur Magnussons samling med både insekter och herbarier, pressade växter. Det är den första samlingen som donerades till Borgå naturhistoriska museum på 1950-talet.

Finlands Artdatacenter koordineras av Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum. Artdatacentret distribuerar just nu fakta om drygt 40 000 arter i närapå 39 miljoner exemplar.