Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

FN: Produktionen av fossila bränslen fortsätter öka – 1,5-gradersmålet hotat

Från 2021
Ett oljeraffinaderi. Rök kommer ut ur en skorsten.
Bildtext Utveckligen går inte i rätt riktning för att uppnå klimatmålen, visar rapporten.
Bild: Alamy / All Over Press

Produktionen av fossila bränsen som kol, olja och gas fortsätter öka globalt, visar den årliga rapportern Production gap som sammanställs av ledande forskningsinstitut och FN:s miljöprogram UNEP.

I den nya rapporten framgår det att det finns planer på att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen än vad som är förenligt med Parisavtalet och dess klimatmål om att bland annat begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

För att nå målet borde utsläppen av växthusgaser minska med hälften fram till år 2030, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Efter det borde man gå ned till så kallat nettonoll vid 2050, alltså att de återstående utsläppen kompenseras.

– Forskningen talar sitt tydliga språk: Den globala kol-, olje- och gasproduktionen måste minskas omedelbart och kraftigt för att på lång sikt begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men trots det fortsätter regeringar att planera och stödja produktionen av fossilt bränsle på ohållbara nivåer, säger Ploy Achakulwisut som är en av författarna bakom rapporten.

Tomma löften?

Trots att världens länder har åtagit sig att minska utsläppen har produktionen av kol, olja och gas inte minskat.

I stället planerar man globalt att producera mer än dubbelt, 110 procent, mer fossila bränslen till 2030 än vad som förutsätts för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Motsvarande siffra för att hålla uppvärmningen på 2 grader är 45 procent.

Just nu ligger uppvärmningen på 1,1 grader. Hittills har uppvärmningen gett upphov till en alltmer utbredd torka, översvämningar, stormar och stigande havsnivåer.

Planer visar: Produktionen kommer att öka i minst två decennier

Rapporten mäter hur stort gapet är mellan olika regeringars planerade produktion av fossila bränslen i förhållande till hur mycket som är möjligt att producera för att lyckas uppnå klimatmålet i Parisavtalet.

Planerna för produktionen av fossila bränslen innebär i praktiken att produktionen kommer att öka åtminstone fram till 2040, vilket skulle skapa ett större gap mellan produktionen och klimatmålen än det som presenteras i årets rapport.

I rapporten har man kartlagt planerna i 15 stora produktionsländer: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Tyskland, Indien, Indonesien, Mexiko, Norge, Ryssland, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Storbritannien och USA.

Tillsammans representerar de 75 procent av världens fossila produktion.

De länder som står för den största produktionsökningen är Indien, Ryssland, USA och Saudiarabien.

Pandemin fick utsläppen att tillfälligt minska

En stor del av utsläppen globalt kommer i dag från fossila bränslen.

Utsläppen har ökat globalt i år, efter att ha minskat i fjol till följd av pandemin.

Rapporten publiceras bara tio dagar innan klimatmötet i Glasgow som inleds den 31 oktober och samlar närmare 200 länder för att gemensamt höja klimatambitionerna globalt.

Källor: AFP, AP, SR, DN