Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åklagare vill upplösa Cannonball MC

Uppdaterad 20.10.2021 10:44.
Cannonballs lokal.
Bildtext Cannonball MC:s klubblokal i Helsingfors. Arkivbild.

Åklagare har väckt talan om att upplösa Cannonball MC och dess underorganisation Squad 32, meddelar Åklagarmyndigheten.

Enligt åtalet anser åklagaren att Cannonball enligt föreningslagen är en förbjuden förening, som bryter mot lag och god sed. Underorganisationen Squad 32 bidrar till den lagstridiga verksamheten. Fallet behandlas i tingsrätten i Päijänne-Tavastland.

Åklagaren yrkar på att båda föreningarna beläggs med tillfälligt verksamhetsförbud.

Cannonball har av flera domstolar definierats som en organiserad kriminell sammanslutning. MC-gängets medlemmar har under åren blivit dömda för bland annat vålds-, finans- och narkotikabrott.

Att ett brott begås som ett led i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet är en av skärpningsgrunderna i strafflagen, och har ofta lett till skarpare straff för organisationens medlemmar.

NRM och United Brotherhood upplösta

Det är ovanligt att man via domstolsbeslut försöker upplösa en förening, men under de senaste åren har organisationerna Nordiska motståndsrörelsen och United Brotherhood upplösts.

Den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning förbjöds efter en dom från Högsta domstolen för ett drygt år sedan.

Östra Nylands tingsrätt meddelade i februari att United Brotherhood och Bad union ska läggas ned. Enligt domstolen var dessa organiserade kriminella organisationer, och att flera allvarliga brott skett i deras regi.

Domen har emellertid ännu inte vunnit laga kraft eftersom United Brotherhoods ledare överklagat beslutet. Helsingfors hovrätt belade organisationerna i tillfälligt verksamhetsförbud medan nedläggningsdomen behandlas i hovrätten.

Källor: Åklagarmyndigheten, STT, Yle uutiset.