Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Milda vintrar och en torr sommar har påverkat vattenkvaliteten vid Saxby vattenverk i Borgå

Från 2021
Vattenverk i höstlandskap.
Bildtext Ny utrustning har installerats vid den ena behandlingslinjen i Saxby vattenverk. I januari ska den andra linjen få en likadan utrustning.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå vatten effektiverar vattenbehandlingen i Saxby vattenverk.

Under det gångna året har vattnet i Saxby vattenverk haft exceptionellt hög järnhalt.

I vattenbehandlingsprocessen har man inte på ett effektivt sätt kunnat minska de höga järnhalterna. Därför har Borgå vatten under hösten gjort ändringar i den ena behandlingslinjen i vattenverket.

Utrustningen monterades i september och resulterade direkt i bättre vattenkvalitet.

Som bäst tillför man en så kallad fällningskemikalie i vattnet som gör att järnhalten minskar och att vattnet blir klarare.

Vädret är boven

Driftmästare Greger Nyblom vid Borgå vatten säger att orsaken till de höga halterna är väderrelaterade.

 – Vi har haft vintrar utan ordentlig tjäle vilket har resulterat i ett råvatten av sämre kvalitet, säger Nyblom.

 Det som också påverkat är den heta sommaren 2021 med en lång torrperiod och med dessutom rekordhög vattenförbrukning.

 – Det har inneburit att vi har varit tvungna att pumpa mera med följden att kvaliteten blivit lidande, säger Nyblom.

Tvättning av WC-skål
Bildtext I hushåll med järnhaltigt vatten får tvättställ och WC-stolar ofta en brun yta.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Järnet syns i tvättställ och i bykkorgen

Ett järnhaltigt hushållsvatten är inte farligt för hälsan utan störningen är närmast estetisk. Järnet kan orsaka avlagringar på kakel och i WC-skålar och tvättställ. 

På kläder kan det i tvätten uppstå rostfläckar och dricksvattnet smakar järn.

I Saxby vattenverk finns det två behandlingslinjer varifrån vattnet pumpas till vattenledningsnätet. 

För att ytterligare minska järnhalten i hushållsvattnet kommer Borgå vatten nu att bygga en likadan utrustning på den andra behandlingslinjen. 

På grund av att utrustningens leveranstider är långa samt att det behövs ändringar i automationssystemet, uppskattar Borgå vatten att den andra linjens utrustning kan tas i bruk först i januari.

– Till Saxby vattenverk kommer det också vatten från Kerko, där vi har blandat in en fällningskemikalie och det verkar fungera fint, säger Nyblom.

Vatten som rinner i ett glas mot en neutral vit bakgrund.
Bildtext Vattnet från Finnby vattentag är av god kvalitet och kan också pumpas till Saxby vattenverk.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Projekt också vid Finnby vattenverk

I Borgå vattens budget för år 2022 har man också reserverat pengar för projekt vid Finnby vattentag.

 – Vi har tidigare gjort provpumpningar där och just nu ansöker vi om lov att bygga en liten byggnad där. Därifrån ska vi sen pumpa vatten också till Saxby vattentag, säger Nyblom.

Enligt Nyblom är vattnet i Finnby av god kvalitet.

 – Det vattnet behöver inga större processer. Det kan nästan drickas direkt, säger driftmästare Greger Nyblom vid Borgå vatten.

 Från det nu aktuella Saxby vattenverk distribueras vatten huvudsakligen till stadens västra och norra delar. 

Årligen pumpas det cirka 1,5 miljoner kubik vatten till vattenledningsnätet från Saxby vattenverk.

 

 

 

 

 

Diskussion om artikeln