Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Uppskjutna operationer, minskad screening – cancerpatienter har drabbats av pandemifokus i många länder

Från 2021
Röntgenbilder av en hjärna med cancertumör.
Bildtext Cancerscreeningen och operationerna har nedprioriterats under pandemin.
Bild: Alamy / All Over Press

Cancerpatienterna hör till dem som har tvingats vänta på vård under coronapandemin. Det här visar en internationell utredning som omfattar 61 länder. Exempelvis ställdes över 20 miljoner canceroperationer in under de tre första pandemimånaderna.

Det är den medicinska tidskriften Lancet Oncology som publicerar utredningen.

När pandemin började och många samhällen stängde ner nedprioriterades cancervården på många håll. Var sjunde cancerpatient fick beskedet att hens operation antingen ställs in eller skjuts upp markant. Det här var läget speciellt då coronarestriktionerna var som hårdast.

Speciellt drabbade var riskpatienter och personer med cancerformer som kräver komplicerade vårdinsatser.

Syns sannolikt i livslängden

Trots att fler än 20 miljoner canceroperationer ställdes in i början av pandemin tyder inget i det här skedet på att patienternas prognos skulle ha försämrats. Experterna befarar ändå att patienternas livslängd förkortas på grund av det här.

Samtidigt som canceroperationer ställdes in och sköts upp drabbades också cancerscreeningen. I många länder avbröts eller försvårades det här arbetet.

Även vården av diabetes och andra kroniska sjukdomar har lidit av pandemin.

I Finland är flera intensivavdelningar fortfarande hårt belastade av coronapatienter, vilket bland annat har lett till att hjärtoperationer skjutits upp.