Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Myndigheterna om coronaläget: Tredje dos för hela befolkningen “sannolik”, de som insjuknat i covid-19 kan få en andra dos vaccin inför resa

Från 2021
Uppdaterad 21.10.2021 14:31.
En sjukskötare Evelin Prees i skyddsutrustning på covid-avdelning.
Bildtext Intensivvårdsavdelningen vid ÅUCS. För tillfället är en fjärdedel av dem som vårdas på intensivavdelning inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sådana som vårdas för covid-19.
Bild: Arash Matin / Yle

Nu kan de som insjuknat i covid-19 få en andra dos vaccin till exempel inför en resa. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd THL.

THL ändrade rekommendationen på torsdag.

Så här skriver THL på sin webbsajt: "För tillfället är det inte möjligt att få EU:s coronaintyg utifrån genomgången sjukdom och en vaccindos. Med tanke på skyddseffekten behöver en person som genomgått sjukdomen tills vidare inte en andra vaccindos. Den andra dosen kan ändå ges, ifall det är nödvändigt till exempel på grund av resa."

THL:s vaccinexpert Hanna Nohynek säger till Helsingin Sanomat att rekommendationen gjordes eftersom så många har frågat om saken.

Det går inte att få EU:s covidintyg om man har varit sjuk i covid-19 och fått en dos coronavaccin.

Vaccinationstäckning på 80 procent i november?

THL och Social- och hälsovårdsministeriet säger i sin veckorapport att vaccinationstäckningen på 80 procent är möjlig att uppnå under den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar, säger myndigheterna i sin veckorapport.

Under den senaste veckan − det vill säga mellan den 14 och den 20 oktober − ökade den första vaccindosens vaccinationstäckning med mindre än 1 procentenhet. Den andra dosens vaccinationstäckning ökade med 2 procentenheter.

Redan tidigare meddelade man att erbjuder en tredje dos coronavaccin till alla finländare över 60 år, för personer som bor på äldreboenden och inom anstaltvården samt för riskgrupper.

Enligt Mia Kontio, ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd, är det nu sannolikt att man i framtiden kommer att erbjuda en tredje dos coronavaccin åt alla som vill ha det.

– Vi följer med läget. Just nu är det inte bråttom att erbjuda en tredje dos åt friska under 60-åringar, eftersom vaccinet skyddar mycket väl mot allvarlig sjukdom och bra mot smitta.

Kontio vill inte uttala sig om en tidtabell för en eventuell tredje dos för dem som inte redan erbjudits den.

Nya restriktioner möjliga

Ifall det lokala eller regionala epidemiläget försämras kan man enligt Social- och hälsovårdsministeriet fortfarande förhindra smittspridning genom att i tid införa nödvändiga åtgärder i enskilda kommuner eller i större områden.

I slutet av vecka 41 vårdades sammanlagt 137 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården. Av dem var 103 på bäddavdelningar och 34 fick intensivvård.

Under vecka 40 togs det in sammanlagt 118 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom specialsjukvården, det vill säga lika många som den föregående veckan.

Pressen ökar på specialsjukvårdens bäddavdelningar

På den specialiserade sjukvårdens bäddavdelningar har belastningen ökat de senaste tre veckorna, från 58 patienter till 103 patienter.

Också intensivvårdsavdelningarna tar tagit emot fler patienter, antalet har ökat från 23 patienter till 34. Förra veckan tog man emot 28 nya coronapatienter inom intensivvården.

Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården motsvarar nu den patientmängd som man hade i slutet av februari 2021.

Totalt 1 133 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats.

Ifall epidemiläget försämras kan det medföra en hälsorisk för de särskilt utsatta och öka behovet av sjukhusvård.

Under den senaste veckan har ovaccinerade personer i åldrarna 12−79 år tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna.

Behovet av specialiserad sjukvård har varit störst hos ovaccinerade i åldrarna 50−79 år. De löper en 28 gånger större risk för att bli intagna till specialiserad sjukvård jämfört med de människor i samma ålder som fått båda vaccindoserna.

Institutet för hälsa och välfärd påminner om att det viktigaste för att stävja epidemin nu är att försöka öka vaccinationstäckningen och främja hälsosäkerheten både regionalt och lokalt.

Incidensen bland ovaccinerade är 700

Under de två senaste veckorna har incidensen varit 137 − med andra ord har det rapporterats 137 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare. Det är cirka 10 procent mer än under de föregående två veckorna.

Incidensen bland endast de ovaccinerade är 700, jämfört med "rejält" under 100 för vaccinerade, uppger Social- och hälsovårdsministeriets direktör Pasi Pohjola.

– Skillnaden är så pass stor att den inte kan bortförklaras enbart med att fullt vaccinerade personer inte testar sig lika ofta, säger han.

Vecka 41 togs det cirka 80 300 coronatester, nästan lika många som den föregående veckan. Av de tester som togs vecka 41 var 4,6 procent positiva.

Andelen positiva testresultat har minskat en aning jämfört med föregående veckans 4,9 procent.  

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärds följande veckorapport publiceras härnäst på torsdag nästa vecka.  

Artikeln uppdaterad med THL:s ändrade rekommendation kl 14:31.