Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Fullt vaccinerade sprider covid-19 i mindre utsträckning än vad forskare tidigare trodde

En person coronavaccineras.
Bildtext En coronavaccination i ett köpcenter i Jyväskylä den här veckan.

De som har fått minst två doser coronavaccin och insjuknar i covid-19 sprider inte sjukdomen särskilt mycket. Forskare vet nu klarare varför och mer om hur stor den här effekten är.

Risken för att du ska bli sjuk i covid-19 är liten om du är vaccinerad. Om du ändå drabbas av en så kallad genombrottsinfektion, vilket uppskattningsvis 15–20 procent av de vaccinerade gör, så smittar du sällan andra.

Flera forskare har tittat närmare på vad det här beror på. En av dem är Ross Kedl som är professor i immunologi vid University of Colorado i USA. 

Han har forskat i vacciner och deras immunrespons i 25 år. Under pandemin har hans fokus varit just coronavaccinerna.

– Vanligen när man ger ett vaccin i muskeln, såsom coronavaccinet ges, så väntar man sig inte att det ske leda till immunitet specifikt i näsan och munnen, berättar Ross Kedl i en intervju för Svenska Yle. 

Men åtminstone mRNA-coronavaccinerna som har tillverkats av Pfizer och Moderna har varit överraskande på den här punkten.

– De är faktiskt anmärkningsvärt bra på att åstadkomma antikroppar i näsan och munnen. Det överraskande många av oss forskare när vi tog en titt. Innan vi kollade upp saken så antog vi att det var självklart att vi inte skulle hitta antikroppar där, säger han.

Porträtt på professor Ross Kedl.
Bildtext Ross Kedl har lång erfarenhet av vaccinforskning.

Både ovaccinerade coronasjuka och vaccinerade som har covid-19 kan ha samma mängd virus i näsan. Många har tolkat det som att båda grupperna skulle kunna sprida sjukdomen lika lätt.

Men de vaccinerade är i medeltal sjuka under en kortare tid. Och dessutom fäster antikropparna sig vid viruspartiklarna och gör dem mindre farliga, också om de skulle spridas till en annan person. 

– Det finns flera laboratoriestudier som har visat det här nu, på ett ganska så tydligt sätt. Forskare har kollat hur väl virus från vaccinerade personer kan infektera celler, och svaret är att viruspartiklarna inte är särskilt bra på det, konstaterar Kedl.

En studie visade till exempel att sannolikheten för att en vaccinerad sprider sjukdomen till en person som inte är vaccinerad är cirka 70 procent lägre, tack vare vaccinet. 

– Och sannolikheten för att en vaccinerad ska smitta en annan vaccinerad var ännu lägre än det, påpekar Kedl.

Han nämner dessutom att framtida vacciner som ska tas via näsan troligen kommer att ge ett ännu bättre skydd mot att smitta andra.

Det verkar alltså finnas ett klart behov av till exempel det finländska vaccin som håller på att utvecklas för tillfället och som ska tas i form av nässprej. Det väntas bli klart någon gång nästa år.

Skyddet minskar med tiden

Forskning visar också att det skydd coronavaccinerna ger mot symtomatisk smitta, alltså mot att bli ens lite sjuk, minskar med tiden. Det har minskat en del ungefär ett halvår efter den andra dosen.

Professor Ross Kedl tycker att det är viktigt att expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) nyligen rekommenderade att till exempel personer som är 60 år eller äldre i Finland ska få en tredje dos, för att öka deras skydd mot covid-19. 

Men han anser samtidigt att det skulle vara oansvarigt att inte också vaccinera personer under 60 år med en tredje dos – också sådana som inte hör till en riskgrupp. 

– Alla borde få en tredje dos cirka 6–8 månader efter den andra. Myndigheter borde också fatta beslut om det så snart som möjligt, anser han.

Han betonar att yngre personer ofta inte blir så sjuka i covid-19 men de kan ändå råka ut för långdragen feber och så vidare. 

– Alla borde ha rätt till att skydda sin hälsa och sin livskvalitet, säger professor Kedl.

Expertgruppen för vaccinationsfrågor i Finland har inte ännu fattat beslut om huruvida personer under 60 år som inte hör till en riskgrupp också borde få en tredje dos, men ett sådant beslut kan komma ännu i år.

Enligt Mia Kontio, ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd, är det sannolikt att man i framtiden kommer att erbjuda en tredje dos coronavaccin åt alla som vill ha det.