Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden ändrar sig – BK-46 får placera ut reklamställningar i Karis

Från 2021
BK-46:s klubbmärke.
Bildtext Föreningen hoppas sälja reklamutrymme.
Bild: Kristian Karlsson/Yle

Stödföreningen för handbollslaget BK-46 får lov att placera ut reklamplatser i Karis. Tidigare satte politikerna stopp för planerna på grund av stadens projekt med reklamskyltar och avtal som ger en aktör ensamrätt till vissa gatuavsnitt och kvarter.

Det var de sinande biljettintäkterna och minskade synligheten för sponsorer under coronapandemin som gjorde att stödföreningen ville placera ut reklamplatser på lyktstolpar. På så sätt ville de rädda sponsoravtalen.

På grund av den minskade mängden publik har sponsorerna nämligen inte fått den synlighet på matcher som de betalat för. För att behålla sponsorerna hoppades föreningen alltså att de kunde ge företagen synlighet via reklamskyltar istället.

För att även få intäkter var planen att sälja reklamutrymme på en del av ställningarna till utomstående.

Tekniska nämnden satte ändå stopp för förslaget i juni eftersom de först ville utvärdera ett pågående projekt med reserverade platser för reklam i staden.

Inget definitivt slutdatum på de reserverade platserna

Björn Siggberg från BK-46 Support, tidigare lokalpolitiker, lämnade in en rättelseyrkan där föreningen bad staden ändra det nekande beslutet. 

Siggberg skriver att tekniska nämnden 2018 upplåtit vissa gatuavsnitt i Karis och Ekenäs till en aktör för att sätta upp reklam. På dessa avsnitt tillåts inte andra reklamställningar.

Avtalet är i kraft till juni 2023 och kan förlängas. Därför skulle nämndens beslut gällande BK-46 Supports ansökan betyda att ingen annan aktör kan få tillstånd för reklamplatser i staden före juni 2023, och eventuellt också efter det.

Eftersom föreningen inte är intresserad av de ställen där de nuvarande reklamplatserna finns, och stadens avtal inte gäller samtliga potentiella reklamplatser, menar BK-46 Support att deras ansökan inte konkurrerar med projektet. 

På sitt möte i tisdags (19.10) beslöt tekniska nämnden att bevilja BK-46 Support tillstånd att placera ut reklamställningar på de platser de önskat. Tillståndet upphör om inte platsen använd senast vid årsskiftet eller om skyltarna senare blir tomma eller inte underhålls.

Diskussion om artikeln