Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt statsbolag ska anställa människor med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga: "Jobb som Finland behöver och jobb som de här människorna behöver" 

Från 2021
Uppdaterad 21.10.2021 17:20.
Glasdörr till en TE-byrå.
Bildtext Det finns 65 000 partiellt arbetsoförmögna som vill jobba men som idag står utanför arbetslivet i Finland. TE-centralerna kommer att välja vem som får vilka jobb.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Målet är att anställa 1 000 människor som hittills har haft svårt att få jobb på den fria marknaden. De ska nu erbjudas fast anställning och avtalsenlig lön.

Enligt arbets- och näringsminister Tuula Haatainen (SDP) finns det 65 000 partiellt arbetsoförmögna som vill jobba men som idag står utanför arbetslivet.

– Det här är en fråga om mänskliga rättigheter. Alla har rätt till jobb och att vara delaktiga i samhället, sa Haatainen när hon presenterade lagförslaget som lägger grund för Jobbkanalen AB.

Statsrådet godkände lagförslaget på torsdag och det ges nu till riksdagen.

Jobbkanalen blir ett statsägt bolag som ska sysselsätta dem som inte lyckats få jobb på den fria marknaden, människor med nedsatt arbetsförmåga eller funktionsvariationer. 

Tanken är att bolaget anställer människor som sedan hyrs ut till andra företag. De anställda ska till exempel arbeta i storkök och restauranger, på byggarbetsplatser eller inom omsorgen. Enligt Haatainen är det viktiga att det handlar om riktiga jobb.

– Det är fråga om jobb som Finland behöver och jobb som dessa människor behöver. Vi måste skapa möjligheter för människor som stängs ute från arbetslivet trots att de har utmärkta förmågor, sa Haatainen.

Det långsiktiga målet är att de som anställs av Jobbkanalen ska hitta vidare ut i arbetslivet.

Som i Sverige men mindre

Modellen för Jobbkanalen kommer från Sverige där det statsägda bolaget Samhall är den svenska statens största bolag, med 25 000 anställda och en budget på 600 miljoner euro.

Samhall har betraktats som en framgångssaga men har också fått kritik för att till exempel snedvrida marknaden genom att dumpa löner.

Haatainen bekantade sig med Samhalls verksamhet i Sverige i måndags och säger sig då ha diskuterat med flera av dem som fått jobb via företaget.

– Jag upplevde starkt deras stolthet över det egna arbetet och en känsla av att känna sig uppskattad, sa Haatainen.

I jämförelse med svenska Samhall är Jobbkanalen ett blygsamt företag. Bolaget grundas nästa år och väntas sysselsätta 400 människor i slutet av år 2023.

Målet är att bolaget ska ha 1 000 anställda och att den sysselsättande effekten ska öka när de senare hittar jobb på den öppna arbetsmarknaden.

– Vi börjar smått eftersom det här är helt nytt för oss. Hur snabbt de anställda kan komma vidare ut på den öppna marknaden är säkert individuellt, men det kommer också att gå snabbare när företagen lär sig hur det här fungerar, sa Haatainen.

TE-centralerna beslutar vem som får jobb

Jobbkanalen ska bara erbjuda jobb till dem som redan försökt få jobb på alla andra sätt. Kriteriet är att man ska vara partiellt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller funktionshinder.

De som får jobb väljs av TE-centralen. Kommuner och FPA kan för sin del hjälpa sina klienter vidare till TE-centralerna och föreslå att de ska erbjudas jobb.

Under lagberedningen har organisationer för personer med intellektuella funktionshinder oroat sig för om TE-centralerna ska ha tillräcklig kompetens för att hjälpa deras medlemmar – och om modellen i övrigt beaktar deras behov tillräckligt väl.

Jobbkanalen ska vara ett allmännyttigt bolag som inte gör vinst. Grundkapitalet på 20 miljoner euro kommer från EU:s coronakrispaket och de årliga anslagen i statsbudgeten blir 10 miljoner.

Ny jobbkanal åt värst utsatta

4:18

Diskussion om artikeln