Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden vill sälja område i Gammelboda för att göra det till småbåtshamn

Från 2021
En strand med stenar och vass där en småbåtshamn ska byggas i Gammelboda.
Bildtext Staden vill sälja ett område på drygt 18 000 kvadratmeter.
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs stad har fått grönt ljus för att möjliggöra byggandet av en småbåtshamn i Gammelboda i Ekenäs. Nu vill staden sälja drygt 18 000 kvadratmeter för att en privat aktör ska kunna bygga hamnen.

Raseborgs stad har i flera år planerat en småbåtshamn i Gammelboda i Ekenäs. I november 2019 ansåg tekniska nämnden att det blir för dyrt att förverkliga i stadens regi. Summan beräknades uppgå till åtminstone 1,4 miljoner euro.

Staden fortsatte i alla fall att planera området så att en privat hamnoperatör skulle kunna sköta verksamheten.

Regionförvaltningsverket har nu beviljat Raseborgs stad tillstånd att bygga en småbåtshamn på området med flytbryggor, pontoner, en kaj och en båtramp samt en arbetsvall för byggandet av kajen. RFV gav också lov till att muddra hamnbassängen och lägga ankare och kättingar för att fästa bryggor och pontoner.

Staden muddrar i farleden

Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att ett cirka 18 236 kvadratmeter stort outbrutet område av fastigheten bjuds ut till försäljning för byggande av en småbåtshamn.

Nämnden beslöt också att stadens investering i Gammelboda begränsas till att utföra muddringar i farleden. Farleden är utanför själva området samt betjänar även Jägarbackens och Ormnäs småbåtshamnar.

Diskussion om artikeln