Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

MT: Obligatoriska coronavaccin delar folket – myndigheterna funderar på sms-kampanj

Uppdaterad 22.10.2021 08:03.
En kvinna i munskydd får coronavirusvaccin.
Bildtext Obligatoriska coronavaccin stöds av ungefär hälften av finländarna, visar enkät.

Ungefär hälften av finländarna anser att coronavaccin kunde bli obligatoriska. Det är speciellt pensionärerna som stöder tanken, visar en enkät som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra.

Av de tillfrågade pensionärerna tyckte hela 61 procent att det borde vara obligatoriskt att ta coronavaccinet, skriver Maaseudun Tulevaisuus.

Däremot är de yngre mer skeptiska, av personer under 30 år motsätter sig hälften idén.

Också hemmamammorna och -papporna utmärker sig som motståndare till att göra coronavaccinet obligatoriskt, bara 13 procent av dem stöder tanken.

MT har också analyserat svaren utgående från partisympatier. De som stöder Sannfinländarna, Vänsterförbundet, De Gröna och Kristdemokraterna förhåller sig minst positivt till att införa ett tvång att coronavaccinera sig. Av dem stöder bara en tredjedel tanken.

Drygt tusen personer svarade på enkäten som har en felmarginalen på tre procentenheter i vardera riktningen.

Det är enligt smittskyddslagen i princip möjligt att göra det obligatoriskt att ta ett vaccin i Finland. Experter har ändå ansett att det i så fall torde handla om en situation där en mycket dödlig sjukdom som exempelvis smittkoppor spreds i terroristiskt syfte.

Varhila: Textmeddelanden för att nå ovaccinerade?

Samtidigt jobbar myndigheterna för högtryck med att försöka nå dem som inte ännu tagit vaccinet mot covid-19.

I Yles morgonteve sa social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila att man bland annat överväger att skicka ut textmeddelanden till alla finländare med en påminnelse om vikten av att vaccinera sig. Motsvarande massutskick har gjorts även tidigare under pandemin.

Man måste ta till kreativa metoder nu, konstaterade kanslichefen.

Lasse Lehtonen som är diagnostikchef vid HUS sa för sin del att han önskar att man kunde kräva covidintyg av dem som jobbar inom vården.

– Att tillåta ovaccinerade att ta hand om patienter är ungefär det samma som att tillåta en kirurg att operera utan munskydd och skyddshandskar, sa Lehtonen i fredagens morgonteve.