Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Processen för det gamla konserthuset sackar efter – Åbo kan få två konserthus på halsen

Från 2021
Konserthuset i Åbo är landets äldsta i sitt slag.
Bildtext Åbos gamla konserthus är det första huset i Finland som byggts specifikt för konsertverksamhet.
Bild: Yle/Andy Ödman

Åbo stads markanvändningsdirektör Jyrki Lappi säger att beslutet om det nya konserthusets placering troligtvis kommer att skynda på processen med att få det gamla sålt, nu när det finns en tydligare uppfattning om hur framtiden ser ut.

Staden vill sälja det gamla konserthuset med den tillhörande yrkeshögskolebyggnaden för att lätta på kostnaderna för det nya bygget.

Enligt planerna skulle också en tävling hållas för att hitta en lämplig aktör för att utveckla tomten. Någon sådan tävling har ännu inte hållits. Lappi berättar att den nuvarande tidtabellen för projektet är att få igång tävlingen innan årets slut.

Det gamla konserthuset är starkt skyddat och kommer att kräva stora renoveringar. Lappi medger att det finns stora utmaningar med fastigheten, och att man söker efter innovativa lösningar.

– Vad gäller yrkeshögskolan så kommer den troligtvis att byggas om till bostäder, säger Lappi. Det är konserthuset som är den mer problematiska delen av helheten.

Kostar mellan 12 och 20 miljoner

Finns det då någon risk att man försöker att pruta på de skydd som gäller för det gamla konserthuset för att få fastigheterna sålda? Enligt Lappi finns det inte någon särskilt stor risk för det.

– Alltid kan det hända att man försöker rucka på bestämmelserna om det visar sig extra svårt att få konserthuset sålt, men tröskeln är för det är väldigt hög.

Det uppskattade priset för fastighetshelheten landar på mellan 12 och 20 miljoner euro. Den uppskattningen har, enligt Lappi, gjorts av en utomstående part.

En värdefull byggnad som behöver en ny funktion

Vänsterförbundets Jaakko Lindfors sa i radioprogrammet Slaget efter tolv i torsdags att byggandet av ett nytt konserthus var rätt beslut att fatta.

– Det gamla konserthuset är inte längre ändamålsenligt för den filharmoniska orkestern. Akustiskt är utrymmet för litet för orkestern i dagsläget. Ändå anser jag att vi behöver hitta en funktion för det gamla konserthuset och att byggnaden behöver skyddas.

Visionsbild över Åbos planerade konserthus.
Bildtext Det nya konserthuset ska byggas vid Självständighetsplan.
Bild: PES-Arkkitehdit Oy

I samma program säger SFPs Nicke Wulff att de flesta politiker har trott att processen med att sälja det gamla konserthuset redan var i gång, men nu har det plötsligt visat sig att så inte är fallet.

– Processen väntade på beslut om ett nytt konserthus, men också på beslut om vad som skulle göras med Barkplan. Området är värdefullt ur både en historisk och arkitektonisk synvinkel. Området har mycket potential och därför skulle det vara viktigt att få igång processen så snabbt som möjligt, säger Wulff.

Camilla Kronqvist från SDP efterlyser mera öppen diskussion om planerna för området.

– Det skulle vara bra att få höra flera röster och idéer om vad man kunde göra med området, säger Kronqvist i Slaget efter tolv.

Det finns alltså en risk för att Åbo kommer att få två konserthus på halsen, säger Wulff, så nu behövs idéer för vilken funktion området kunde uppfylla i framtiden.

Diskussion om artikeln