Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Taxiföretagare som kör färdtjänst i Esbo kan dömas för brott utan att staden får reda på det: "Vi måste leva med det"

Taksinkuljettaja Ari Lipposen viimeinen työpäivä.
Bildtext Taxichaufförer som kör för färdcentralen i Esbo kan dömas för ekonomiska brott utan att staden får reda på det. Samtidigt leder till exempel en dom för skattebedrägeri till att ett företag utesluts ur en upphandling.

Esbo stad får inte automatiskt information om en taxiföretagare som kör för färdcentralen döms för ekonomiska brott. Nyligen dömdes en taxiföretagare för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott, vilket staden inte har känt till. Det vore bra om vi känner till saken eftersom det finns en lag som gör att vi har en möjlighet eller en skyldighet att vidta åtgärder, säger stadens upphandlingsdirektör.

I tre års tid uppgav taxiföretagaren felaktiga uppgifter i bokföringen och undvek skatter på över 42 000 euro. Mellan åren 2013 och 2015 lät han bli att bokföra försäljning på sammanlagt 83 300 euro.

Företagaren medgav både skattebedrägeriet och bokföringsbrottet i rätten, men anser inte själv att brotten är grova. Åklagaren yrkade på näringsförbud vilket han motsatte sig eftersom han som nästan 60 år gammal bedömer sig ha små möjligheter till annan inkomst.

Västra Nylands tingsrätt dömde honom förra veckan till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott, enligt åtalet.

Fick inte näringsförbud

Däremot gick rätten på en annan linje än åklagaren när det gäller näringsförbudet. 

Rätten fäster uppmärksamhet vid att det gått över fem år sedan brotten och att företagaren därefter inte handlat klandervärt.

Rätten anser att ett näringsförbud drabbar taxichauffören för hårt eftersom det berövar honom hans inkomst. Därmed förkastar rätten åklagarens krav på näringsförbud.

Han har nu betalat tillbaka alla skatter.

Den dömda taxiföretagaren har ett avtal med Västra Nylands färdcentral i Esbo, men brotten han dömdes för begick han innan han började köra för färdcentralen. Staden har inte känt till domen.

Straffregistret kontrollerades på förhand

Färdcentralen har hand om färdtjänsten i Esbo och startade i februari 2021. Omkring 270 taxiföretagare har avtal med centralen och de valdes utifrån hur mycket rabatt de gick med på. 

Staden har uppgett att man följer med att företagen betalar skatter och arbetsgivaravgifter. 

Företagarnas straffregister kontrollerades på förhand men staden får inte automatiskt reda på om en taxiföretagare döms för brott senare.

– Vi kan få reda på en dom via media eller så får vi tips, vilket sker ytterst sällan. Vi kan också själva utreda ett företag genom att kontakta tingsrätten eller Regionförvaltningsverket. Därefter ser vi om det kommer fram något som påverkar avtalet med staden, säger Ari Erkinharju, upphandlingsdirektör vid Esbo stad.

Vad tänker du om att staden bara slumpmässigt får reda på domar?

– Vi kan inte ge en lista över stadens leverantörer till tingsrätten. Staden fakturerar sammanlagt 6 000 företag årligen. I varje företag finns flera nyckelpersoner som kan dömas.

– Det är i praktiken väldigt svårt att hela tiden följa med om någon döms. I princip måste vi då gå igenom alla tingsrätter i hela landet, säger Erkinharju.

"Det är förstås en dålig sak"

Han medger att det är möjligt att fler taxiföretagare som kör för färdcentralen har dömts för ekonomiska brott.

– Det är förstås en dålig sak och berör inte bara taxiföretagare utan alla stadens leverantörer. Det vore bra om vi känner till saken eftersom det finns en lag som gör att vi har en möjlighet eller skyldighet att vidta åtgärder, säger Erkinharju.

– Det samma gäller om Regionförvaltningsverket får reda på missbruk inom ett företag. Vi får inte reda på det heller utan måste specifikt fråga om saken. 

Enligt Erkinharju överväger staden nu att genom stickprov granska de taxiföretagare som kör för färdcentralen.

En gul taxi-skylt på ett biltak, i bakgrunden fler taxibilar.
Bildtext Sammanlagt kör omkring 270 taxiföretag för färdcentralen i Esbo.

Skattebedrägeri leder till uteslutning

Enligt lagen om offentlig upphandling är en dom för skattebedrägeri en obligatorisk grund för uteslutning vid ett anbudsförfarande. Men om domen ges efter att avtalet med staden har ingåtts är det möjligt att staden inte får reda på den och den dömda utesluts inte.

– Det finns ingen centraliserad kanal där alla domar kommer till vår kännedom genast, men det måste vi leva med. Det handlar om vad som i praktiken är möjligt, säger upphandlingsdirektör Ari Erkinharju.

Taxiföretagarens dom för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott har inte vunnit laga kraft och staden har därför inte vidtagit åtgärder. Men om domen vinner laga kraft kan avtalet hävas enligt lagen om offentlig upphandling, bedömer Erkinharju.

– Det förutsätts också enligt lagen om beställaransvar, säger han.

Svenska Yle kontaktar taxiföretagaren, men han vill inte kommentera domen eller eventuella följder.

Vissa brott leder till att polisen drar in körtillståndet

Det är förstås inte bara staden som kontrollerar om en taxichaufför döms för brott.

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar inte körtillstånd om en chaufför dömts för vissa trafikbrott, rattfylleri, sexualbrott, brott mot liv och hälsa, brott mot frihet, egendomsbrott, rån, häleri, penningtvätt eller narkotikabrott. Om en taxichaufför döms för något av de här brotten återkallar polisen körtillståndet.

Körtillståndet påverkas inte av domar för ekonomiska brott, som skattebedrägeri och bokföringsbrott.

Gott anseende krävs för taxitrafiktillstånd

Taxiföretagare måste också ha ett taxitrafiktillstånd och för att få det krävs gott anseende.

Enligt lagen har en person inte gott anseende om hen under de senaste två åren dömts för brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, beskattning, ocker, bedrivande av trafik, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller annat yrkesansvar.

Pasi Hautalahti vid Transport- och kommunikationsverket Traficom skriver i ett mejl att verket med jämna mellanrum gör kontroller i registret för att utreda bland annat om tillståndsinnehavare uppfyller kraven på gott anseende

"Om Traficom får reda på en dom som vunnit laga kraft ges först tillståndsinnehavaren möjlighet att höras i ärendet. Därefter överväger Traficom om förseelsen/brottet visar att tillståndsinnehavaren är uppenbart olämplig som yrkeschaufför. Då beaktas antalet gärningar, hur allvarliga de är och hur planerade de är", skriver Hautalahti.