Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Den första november behandlas Texas stränga abortlag i USA:s högsta domstol – abortlagen blockeras inte under tiden

Kvinna ropar i megafon och bakom henne finns andra kvinnor som deltog i en marsch den 2 oktober 2021 mot abortlagen i Texas.
Bildtext Kvinnor genomförde den 2 oktober 2021 en marsch mot abortlagen i Texas.

President Joe Bidens administration och de som utför aborter har bett USA:s högsta domstol att upphäva Texas stränga abortlag som förbjuder aborter efter den sjätte graviditetsveckan. De flesta kvinnor vet inte om att de är gravida i det skedet av graviditeten.

Högsta domstolen valde att inte tillfälligt blockera den kontroversiella lagen innan den 1 november, lagen är således ännu i kraft.

Justitiedepartementet och andra parter i målet fick tid fram till den 27 oktober för att lämna in sina argument inför den 1 november.

Enligt de som erbjuder aborter och justitiedepartementet bryter Texas abortlag mot högsta domstolens beslut år 1973 i fallet Roe mot Wade, där kvinnors rätt till abort förankrades i amerikansk federal lag.

Andra restriktiva abortlagar i delstater i USA har stoppats med fallet Roe mot Wade som grund.

"Om lagen fortsätter att vara i kraft kommer inga beslut som den här [högsta] domstolen gör vara säkra. Delstater behöver då inte följa eller ens ompröva federala beslut. De kan helt enkelt göra vilka rättigheter som helst olagliga om de anser att de inte tycker om dem", skrev Bidenadministrationen i ett uttalande.

Enligt delstaten Texas har administrationen inte rätt att stämma delstaten. Lagen är skriven på ett sådant sätt att den ska undvika prövning i federal domstol. Den sätter upprätthållandet i privatpersonernas händer, snarare än att förlita sig på delstatens personal.

"Texas bör inte kunna uppnå ett annat resultat genom att para ihop en lag som strider mot grundlagen med ett aldrig tidigare skådat system för verkställning, som är utformat för att undvika de traditionella mekanismerna för domstolsprövning" skrev Bidenadministrationen.

Lagen har varit i kraft sedan september 2021, förutom i 48 timmar då en federal domare tillfälligt satte stopp för lagen.

Antalet aborter beräknas ha minskat med 80 procent i Texas sedan lagen togs i bruk.

"Det här juridiska mellantinget är förfärligt för både våra patienter och våra anställda" sa Amy Hagstrom Miller från Whole Womens Health (på svenska: Hela Kvinnors Hälsa) i Texas, en abortklinik där hundratals kvinnor blivit nekade vård på grund av den nya lagen.

Källor: AP, AFP, Reuters