Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsministeriet vill se en riskanalys för Fennovoimas planerade kärnkraftverk – samarbetet med Ryssland en fråga

Från 2021
Kärnkraftverk.
Bildtext Kärnkraftverket i Norra Österbotten ska enligt planerna stå klart år 2028.
Bild: Fennovoima

Försvarsministeriet vill att Fennovoima gör en riskanalys för sitt planerade kärnkraftverk i Hanhikivi, skriver nyhetsbyrån STT. I analysen ska bland annat risken av ryskt samarbete bedömas.

Kärnkraftsprojektet Hanhikivi utförs med ryskt stöd i form av den statliga kärnkraftsmyndigheten Rosatom, som föreslås bli minoritetsägare.

Försvarsministeriet vill att riskanalysen tar i beaktande eventuella geopolitiska risker som projektet kan medföra.

Analysen skulle utarbetas av en arbetsgrupp bestående av flera olika myndigheter och experter. Försvarsministeriet kommenterar inte ifall analysen riskerar att välta projektet.

Krav på riskanalyser har blivit vanligare, säger Försvarministeriets Sara Kajander, som är chef för ministeriets fastighets- och miljöenhet.

Fennovoima tror inte att det äventyrar projektet

Presentationen av riskanalysen är en del av ministeriets senaste utlåtande om kärnkraftsprojektet som ska genomföras i Pyhäjoki vid Norra Österbottens kust.

Uttalandet utfärdades till Arbets- och näringsministeriet i mitten av september, eftersom Fennovoima har uppdaterat sin bygglovsansökan tidigare i vår.

Det har gått flera år sedan den ursprungliga ansökan lämnades in, så olika delar av projektet har hunnit utvecklas. I sitt utlåtande år 2014 tog Försvarsministeriet upp liknande frågor som nu, men den här gången ska frågorna analyseras mer ingående.

Fennovoimas projektledare Jouni Takakarhu säger till STT att Rosatoms deltagande kommer säkra finansiering och expertis. Han tror inte att kärnkraftsprojektet läggs ner.

Till avtalet med Rosatom hör också personalutbildning som började hösten 2020.

Källa: STT