Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Är pensionerna redan ett förlorat spel för de unga? Så här skulle de politiska ungdomsförbunden reparera Finlands ohållbara pensionssystem

Från 2021
Tre kvinnor.
Bildtext Peppi Seppälä (De grönas ungdomsförbund), Pinja Perholehto (Socialdemokratisk ungdom) och Hanna Markkanen (Centerunga) vill se en diskussion om egendomsskyddet som pensionsrätten omfattas av.
Bild: Kia Katjos, Jenni Lang, Pekka Tynell / Yle

Ungdomsförbunden är oroliga för att unga tappat tron på Finlands pensionssystem. Kommer systemet att bära eller brista tills de unga själva går i pension? Nu berättar ordförandena för förbunden hur pensionssystemet borde förändras för att hålla i längden.

Hur ska Finlands pensionssystem finansieras? Det är en evighetsfråga.

Grundproblemet är att åldersklasserna krymper. Det betyder att det finns allt färre arbetstagare som betalar pensionsavgifterna, medan pensionärerna blir allt fler. 

I september varnade en dansk professor för att finansieringen av systemet inte kommer att hålla i längden. Antingen måste pensionsavgifterna höjas eller pensionsförmånerna minskas.

Förra veckan fick debatten nytt liv då riksdagsledamot Kimmo Kiljunen (SDP) föreslog att låga arbetspensioner ska höjas genom avkastning på pensionsfonderna och förändringar i arbetspensionsindexet. Förslaget kritiserades för att det i allt högre grad skulle höja pensionsavgifterna på de ungas bekostnad.

Yle Uutiset frågade ordförandena för åtta politiska ungdomsförbund hur pensionsproblemet borde lösas.

Så här fungerar Finlands pensionssystem

"Man vågar inte diskutera smärtsamma åtgärder"

De Grönas, Centerns och Socialdemokraternas ungdomsförbund föreslår en så kallad "indexbroms" som en eventuell lösning. 

Indexbromsen ser till att pensionerna automatiskt skärs ner då prognosen för finansieringen ser dålig ut. Antingen genom att hindra arbetspensionerna från att höjas för mycket eller genom att direkt minska pensionerna. 

En liknande lösning används redan i Sverige. Där är det pensionerna som ger vika då prognosen ser dålig ut. Medan det i Finland är pensionsavgifterna som ger efter.

Pinja Perholehto, ordförande för Socialdemokratisk ungdom, säger att man sällan vågar diskutera sådana smärtsamma åtgärder.

Hon nämner också det starka egendomsskyddet som pensionsrätten omfattas av. Egendomsskyddet gör det i praktiken omöjligt att skära ner löpande pensioner.

En ljushårig kvinna tittar in mot kameran.
Bildtext Enligt Pinja Perholehto, ordförande för Socialdemokratisk ungdom, är det viktigast att se på helheten och många olika alternativ. Socialdemokratisk ungdom vill höja sysselsättningsgraden, minska antalet förtidspensionerade, och investera pensionstillgångarna väl.
Bild: Jenni Lang / Yle

– Man borde med större öppenhet överväga andra alternativ istället för att pensionsavgifterna alltid ska höjas under en längre tid. Om vi verkligen vill förnya systemet måste vi också diskutera strukturella och bindande utvecklingsmöjligheter, säger Perholehto.

Också Peppi Seppälä, ordförande för De Grönas ungdomsförbund, tycker att egendomsskyddet borde granskas på nytt. 

– Det har tagits i bruk i en tid då man inte varit medveten om systemets brister eller befolkningsprognosen, säger hon.

En rödhårig kvinna tittar in i kameran och ler.
Bildtext Peppi Seppälä, ordförande för De Grönas ungdomsförbund, säger att det inom pensionssystemet finns utrymme för hårdare beskattning av rikas pensioner. Höjningar kan riktas på folk- och garantipensioner.
Bild: Kia Katjos

Samlingspartiets ungdomsförbund och KD-unga är också redo att överväga nedskärningen av löpande pensioner som en del av en större reform.

Men Sannfinländarnas ungdomsförbund, Vänsterunga, och Svensk ungdom, tycker däremot inte att man ska peta i egendomsskyddet.

Fondera mera!

Sannfinländarnas ungdomsförbund skulle lösa finansieringsproblemet genom att placera en allt större del av arbetspensionerna i fonder. 

I dag används största delen av arbetspensionerna till att direkt betala ut löpande pensioner. Medan cirka 17 procent av arbetspensionerna fonderas. Pensionsfonderna har lagstadgade regler om hur stora risker man får ta med investeringarna.

– Man borde sätta betydligt mer pengar i fonderna för att få större vinster. Genom "ränta på ränta"-fenomenet skulle man kunna lappa det rådande problemet, säger Miko Bergbom, ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund.

En ljushårig man tittar in i kameran.
Bildtext Miko Bergbom, ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund, säger att det blir allt dyrare att anställa arbetstagare om arbetspensionerna höjs. På så sätt försvagas Finlands konkurrenskraft.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Men det kräver mer resurser. Dagens pensioner måste ju också betalas. Som lösning föreslår Bergbom att staten gör en engångsartad investering i pensionsfonderna genom investeringsföretaget Solidium.

KD-unga är inne på samma spår: en större andel av pensionstillgångarna borde fonderas. Dessutom borde människor själv få bestämma hur en del av pensionerna ska investeras. 

Till exempel i Sverige kan arbetstagaren placera en liten del av sin pensionsavgift i fonder. På så sätt kan individen själv påverka sin pension.

En brunhårig kvinna med glasögon tittar in i kameran.
Bildtext Inte ens alla äldre politiker och sakkunniga kan föreställa sig hur viktigt det är att inkludera ungas perspektiv i diskussionen om pensioner. Det säger KD-ungas ordförande Annika Lyytikäinen.
Bild: Salmi Malmberg

– Som en del av ett bra pensionssystem ska allt fler ha gömt undan besparingar inför pensionen, säger KD-ungas ordförande Annika Lyytikäinen.

Samlingspartiets ungdomsförbund betonar besparingar

– Det rättvisa är att varje åldersklass själv betalar sin pension. Vi borde avveckla systemet där dagens arbetstagare betalar nuvarande pensioner. Det är helt enkelt inte hållbart, säger Matias Pajula, ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund.

Som kortsiktig lösning föreslår Pajula att pensionsåldern höjs. Dessutom vill han se en förändring i arbetspensionsindexet, alltså hur de löpande pensionerna justeras.

En ljushårig man med glasögon tittar in i kameran och ler.
Bildtext Samlingspartiets ungdomsförbund vill förändra pensionssystemet så att individens besparingar betonas i allt högre grad, berättar ordförande Matias Pajula.
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

För tillfället påverkas indexet till största del av förändringar i konsumentpriserna. Men dessutom påverkas indexet till 20 procent av förändringar i löntagarnas inkomstnivå. 

Pajula tycker att arbetspensionsindexet enbart ska påverkas av prisnivån.

– Köpkraften får inte sjunka, men varför ska löneförhöjningarna tillhöra dem som är i pension? Speciellt i en situation där pengarna inte räcker till, frågar Pajula.

Men Socialdemokraternas Kiljunen tycker däremot att man borde beakta löneutvecklingen mer än vad man i dagsläget gör.

Pensionen är en socialpolitisk fråga

Det behövs fler betalare i systemet för att finansieringen ska bli mer hållbar. 

Det säger Frida Sigfrids, ordförande för Svensk ungdom. Enligt henne sker det genom att förbättra sysselsättningen, öka arbetskraftsinvandringen, och genom familjepolitik som stöder dem som vill ha barn. 

En mörkhårig kvinna står på en bro och tittar mot kameran med ett leende. I bakgrunden syns en sjö.
Bildtext Frida Sigfrids, ordförande för Svensk ungdom, vill att unga får en inbjudan till förhandlingarna nästa gång som pensionssystemet förnyas. På så sätt tar man jämställdheten mellan generationerna i beaktande.
Bild: Minna Hellström

– Det är också väsentligt att satsa på flexibilitet och välmående i arbetslivet. På så sätt vill människor jobba och sysselsätta sig. Det är därifrån tillgångarna samlas, säger Sigfrids.

Också Vänsterunga tror att sysselsättningen och socialpolitiska åtgärder leder till ett mer hållbart pensionssystem.

– Framtidens arbetspensioner upprätthålls främst genom att satsa på tillräckliga löner och anställningsförhållanden, säger Liban Sheikh, ordförande för Vänsterunga.

I det långa loppet siktar både Vänsterunga och De Gröna på en basinkomst. Arbetspensionen skulle fungera som ett tillägg på den.

En mörkhårig man tittar in i kameran och ler.
Bildtext Liban Sheikh, ordförande för Vänsterunga, säger att pensionerna blir mer rättvisa och jämlika om beskattningen av pensionerna blir mer progressiv.
Bild: Antti Yrjönen

Unga tappar tron på systemet

Ungdomsförbunden är oroliga för att unga ska förlora sin tro på hela pensionssystemet. Ordföranden bedömer att många redan ser pensionssystemet som ett "förlorat spel".

– Jag är rädd att ungdomarna inte vill vara med och bygga samhället om de tänker att det egna arbetet inte bär frukt i längden, säger Perholehto vid Socialdemokraternas ungdomsförbund.

Ungas perspektiv borde lyftas mer i diskussioner och förhandlingar om pensionen. Nu är det främst pensionärerna man hör, säger Miko Bergbom vid Sannfinländarnas ungdomsförbund. 

– En stor del av väljarna är äldre och därför driver man deras ärenden med större kraft i riksdagen. Man är mer bekymrad över “valborgshundringar” än att ungdomarna någonsin ska få pension, säger Bergbom. 

En ljushårig kvinna med glasögon tittar in i kameran och ler.
Bildtext Unga borde intressera sig för pensioner eftersom att det handlar om den framtida inkomsten. Det säger Hanna Markkanen, Centerungas ordförande.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Samtidigt betonar ungdomsförbunden att pensionärsfattigdom måste motarbetas. Men att höja arbetspensionerna är inte rätt väg att gå. De som lever på arbetspensionerna representerar nämligen inte de allra fattigaste pensionärerna.

– Låginkomsttagarnas livskvalité kan höjas till exempel genom ett tillräckligt bostadsbidrag och genom att slopa avgifterna på vårdcentraler, säger Peppi Seppälä vid De Grönas ungdomsförbund.

Artikeln är en omarbetad översättning av Yle Uutisets artikel Ovatko eläkkeet nuorille jo menetetty peli? Näin poliittiset nuorisojärjestöt korjaisivat epäreiluksi koettua järjestelmää skriven av Kaisa Uusitalo.

Diskussion om artikeln