Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Munskyddstvånget hävs i kollektivtrafiken i Helsingfors – också VR slopar munskyddstvånget på tågen

Uppdaterad 25.10.2021 15:22.
Ihmisiä juna-asemalla Espoon keskuksessa.
Bildtext Nu slopas munskyddstvånget i kollektivtrafiken i Helsingfors.

Helsingforsregionens trafik HRT häver munskyddstvånget på alla färdmedel i kollektivtrafiken. Man rekommenderar fortsättningsvis munskydd i enlighet med de allmänna rekommendationerna.

Munskyddstvånget har varit i kraft sedan mars i år. Man motiverar lättnaden med att restriktionerna överlag har lättat under den senaste tiden.

HRT:s vd Mika Nykänen betonar ändå att man följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer, även om det inte längre råder full tvång.

Personal som har direkt kundkontakt kommer också i fortsättningen att använda munskydd.

I praktiken har det inte lett till några konsekvenser om en passagerare inte använt munskydd eftersom bara regeringen har rätt att instifta ett verkligt tvång. I verkligheten har det varit frågan om en stark rekommendation.

Också VR slopar tvånget

Även på VR:s tåg har det rått munskyddstvång sedan mars i år, men också där slopas tvånget nu. Även där går man nu över till en rekommendation. Man hänvisar bland annat till att färre kunder numera önskar att det ska råda munskyddstvång.