Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler cancerpatienter behöver ekonomisk hjälp – stödansökningarna har tiofaldigats

Från 2021
Uppdaterad 25.10.2021 15:08.
Rintasyöpälääkepaketti.
Bildtext Bland annat medicinkostnader kan drabba cancerpatienternas ekonomi hårt.
Bild: Irene Stachon / Lehtikuva

Samtidigt som cancerdiagnoserna ökat med knappt 20 procent på tio år har cancersjuka personers ansökningar om ekonomiskt stöd ökat med nästan tusen procent.

Cancerorganisationerna slår larm om att allt fler cancerpatienter befinner sig i ekonomiskt trångmål. Under de senaste tio åren har organisationerna fått ta emot tiofaldigt fler ansökningar om ekonomiskt stöd än tidigare.

I Finland kan cancersjuka och familjer där ett barn insjuknat i cancer och som hamnat i en svår ekonomisk situation till följd av sjukdomen ansöka om ekonomiskt stöd av Cancerstiftelsen via en socialarbetare vid sjukhusets canceravdelning.

Medan man år 2011 fick in 160 ansökningar om ekonomiskt stöd, tog man i fjol emot 1 731 stycken ansökningar – en ökning på över tusen procent.

Däremot har antalet nya cancerdiagnoser i Finland inte ökat i samma takt. År 2019 konstaterades en ökning på knappt 20 procent nya cancerfall årligen jämfört med år 2011.

Många saknar ekonomisk beredskap inför sjukdomen

Enligt cancerorganisationerna överraskas många av de ekonomiska följder som en cancerdiagnos kan ha. Bland annat sjukvårdens klientavgifter samt kostnaderna för medicin och resande kan hota hela familjens ekonomi.

– Många saknar besparingar för överraskande situationer. Det finns familjer som haft ekonomiska trångmål redan före insjuknandet och då har cancern katastrofala följder, säger Taina Häkkinen vid Cancerorganisationernas rådgivning till STT.

Också avgiftstaket inom sjukvården medför problem. Klienten måste betala upp till cirka 680 euro om året för sin vård. Därtill är självrisken 580 euro om året för mediciner och 300 euro för resekostnader.

I fjol beviljade Cancerstiftelsen omkring 690 000 euro i ekonomiskt stöd för personer som insjuknat i cancer, vilket är en tolvfaldig summa jämfört med år 2011.

Källa: STT

Cancersjuk med hotat hem - Spela upp på Arenan