Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ändring i landskapsplanen sätter käppar i hjulet för Ingåport

Från 2021
Uppdaterad 26.10.2021 10:56.
Nya tomter på företagsområdet Ingåport som väntar på att byggas.
Bildtext Bilden är tagen i november 2020.
Bild: Marica Hildén / Yle

Förvaltningsdomstolens beslut om att upphäva delar av landskapsplanen har konsekvenser också för Ingåportområdet norr om stamväg 51.

I den tidigare godkända landskapsplanen tilläts detaljhandel på upp till 10 000 kvadratmeter också på annat håll än i huvudstadsregionen. Men efter att närings-, trafik- och miljöcentralen hade besvärat sig ändrade domstolen storleken till 4000 kvadratmeter.

Det här gör det svårare att utveckla Ingåport-områrdet norr om stamväg 51.

Kommunstyrelsen i Ingå ska därför på måndagens möte (25.10) ta ställning till att ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen samt överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Raseborgs stadsstyrelse beslutade för en vecka sedan att anhålla om besvärstillstånd för att göra det möjligt att bygga en dagligvaruhandel i Läpp i Karis.

Kommunstyrelsen möttes den 25.10 och beslöt: Kommunstyrelsen i Ingå beslöt att ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen samt överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till den del som det berör förkastande av beteckningarna för naturskyddsområdena i etapplandskapsplan 4 och förkastande av beteckningarna för Natura 2000-områdena i etapplandskapsplan 4.

Tillägg 26.10.2021 kl.10.55: Kommunen överklagar inte den del av landskapsplanen som gäller detaljhandel. Enligt Ingå planläggningschef Aija Aunio gäller bestämmelserna om detaljhandel i landskapsplanen inte direkt Ingå. Det kom fram då hon undersökte saken närmare.

En skylt med texten "Luonnonsuojelualue" (naturskyddsområde).

Ingå kommun vill besvära sig över beslut som gäller naturskyddsområden

Ändringarna i landskapsplanen gällde inte Ingåport.

Diskussion om artikeln