Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ska coronavaccinet vara obligatoriskt för personer som jobbar på äldreboenden? THL: Arbetsgivare borde få kontrollera vårdarnas vaccineringsstatus

I förgrunden syns en bukett med blommor som står på ett bord. I bakgrunden syns en åldring som får hjälp av en yngre person, anställd, på ett äldreboende.

Vardagen på äldreboendena har drabbats hårt av coronapandemin i och med att klienterna tillhör riskgruppen för allvarlig sjukdom av covid-19. För tillfället pågår en diskussion om huruvida det borde bli möjligt för arbetsgivare att kontrollera vaccinstatus bland vårdanställda.

Den knepiga dialogen om coronavaccinering fortsätter. På fredagen föreslog Institutet för hälsa och välfärd att arbetsgivare ska kunna kontrollera huruvida de anställda vårdarna är vaccinerade eller inte med hjälp av covidintyget.

Yle Åboland har talat med tre personer inom äldreomsorgen i Åboland, för att ta reda på hur reglerna gällande coronavaccineringen bland personalen ser ut och hur man organiserar arbetsuppgifterna i praktiken.

Tillåtet för arbetsgivaren att fråga om vaccinering i enrum – de anställda inte tvungna att svara

På äldreboenden är det inte juridiskt möjligt att kontrollera hur många i personalen som tagit coronavaccin.

För tillfället är det tillåtet att arbetsgivaren frågar sina arbetstagare ifall de tagit coronavaccinet, men de anställda är inte tvungna att svara om de inte vill.

Chefen vid Institutet för hälsa och välfärd Markku Tervahauta uttalade sig i september om att det borde bli juridiskt möjligt för arbetsgivarna vid äldreboendena att veta vilka i personalen som är ovaccinerade, för att kunna omorganisera arbetsuppgifter.

Yle Åboland har pratat med Mia Sandholm, sjukskötare och enhetschef vid äldreboendet Dahliahemmet i Dalsbruk och Jukka-Pekka Kuokkanen, verkställande direktör vid Barkbackens servicehem i Åbo.

Båda säger att de redan är medvetna om vaccinationstäckningen på enheterna, eftersom folk självmant har valt att berätta om de tagit vaccinet eller inte.

– Jag har faktiskt inte heller försökt ta reda på vilka möjligheter det finns gällande att få reda på vaccinationsstatus eftersom vi har en så öppen dialog bland personalen. Därför vet jag redan om vilka som är vaccinerade eller möjligen inte, berättar Sandholm.

Kvinna med glasögon. I bakgrunden en byrå med lampa.
Bildtext Mia Sandholm, sjukskötare och enhetschef vid äldreboendet Dahliahemmet i Dalsbruk.

Trots att öppen dialog fungerar bra också på Barkbackens servicehem, anser Jukka-Pekka Kuokkanen att det vore bra med klar och tydlig juridik gällande vaccinationsläget eftersom pandemin fortfarande pågår.

– Det skulle nog vara bra om arbetsgivaren hade rätt att veta vilka som blivit vaccinerade.

– I dagens läge är det inte så logiskt – ifall personalen inte vill berätta om sina vaccin, är det ändå arbetsgivarens plikt att ta hänsyn till vaccinationsläget i huset. Det blir rätt svårt med dagens juridik, säger Kuokkanen.

En man i beige jacka står framför ett gult stenhus.
Bildtext Jukka-Pekka Kuokkanen, vd för Barkbackens servicehem i Åbo.

Också Eva Manelius, äldreomsorgschef i Kimitoön anser att det skulle finnas fördelar med att arbetsgivaren skulle vara medveten om vaccinationsläget på varje enhet.

– Jag håller med om den juridiska aspekten, chefen har ansvar att ge en så trygg vård som möjligt, men samtidigt så har man inte den fulla rätten att få svar på frågan om en anställd tagit vaccin, så jag håller med om att det är en knepig ekvation.

Eva Manelius på sitt kontor.
Bildtext Eva Manelius är äldreomsorgschef i Kimitoöns kommun.

Tanken om obligatorisk vaccinering delar åsikter

I huvudstadsregionen känner myndigheterna till fall där en ovaccinerad vårdare smittat patienter med covid-19.

Yle Uutiset rapporterade om ett fall i Euraåminne där en ovaccinerad vårdare smittat en boende som senare dog till följd av coronaviruset. (Den länkade artikeln är på finska).

Juha Jaatinen, ledande överläkare vid Mellersta Satakunta samkommun för hälso- och sjukvård, anser att det för vårdpersonal borde bli obligatoriskt att ta vaccinet.

Vid närvårdarnas fack är man däremot kritisk emot att införa vaccinationskrav för vårdarna.

En äldre mansperson klädd i rutig skjorta sitter vid kaffebord.

Vid äldreboendena i Åboland som Yle Åboland talat med rekommenderar man starkt att vårdpersonalen låter vaccinera sig. Men huruvida det vore bra att coronavaccinet skulle vara obligatoriskt eller inte delar åsikter.

Mia Sandholm anser inte att det borde vara obligatorisk för vårdpersonal att ta coronavaccinet, trots att det enligt henne som arbetsgivare vore önskvärt att alla i personalen tar vaccinet.

Det motiverar hon med att man inte kan tvinga människor till att injicera ett främmande ämne i sin kropp.

– Som arbetsgivare önskar jag såklart att alla skulle ta vaccinet, men jag är av den åsikten att man inte kan tvinga en annan människa att ta ett vaccin, säger hon.

Jukka-Pekka Kuokkanen är mer överens med överläkarens uttalande och tycker att det vore bra ifall det var obligatoriskt att ta vaccinet då man arbetar med personer i riskgrupp.

– Jag tycker det låter helt vettigt. Situationen i dag är inte helt logisk då det är frågan om en allmänfarlig sjukdom, speciellt under de värsta perioderna av smittspridning, och ändå har man inte tagit i bruk alla de medel som man använt för äldre sjukdomar.

Det säger Kuokkanen och hänvisar till de andra vaccin som krävs bland vårdare enligt lag.

Vårdare skuffar rullstol, i vilken en äldre person sitter.

Eva Manelius tar inte ställning till huruvida det vore en bra lösning eller inte, men understryker att de rekommenderar starkt att personalen låter vaccinera sig.

– Vi rekommenderar nog starkt att man tar vaccinet. Samtidigt har vi brist på vårdpersonal, så jag ser det också som en viss fara ifall ovaccinerade inte skulle få arbeta inom vården.

– Man borde hellre genom positiva medel uppmuntra personalen till att ta vaccinet, säger Manelius.

Skyddsåtgärderna effektiva – hittills har man inte behövt omorganisera bland personalen

Både Kuokkanen och Sandholm påpekar att vaccinationstäckningen vid deras enheter är hög, såväl bland personalen som bland klienterna – så gott som alla som bor på äldreboendena har fått en full vaccinserie.

Samtidigt tillämpar man fortsättningsvis skyddsåtgärder såsom god handhygien och munskydd vid äldreboendena. Både vaccinerade och ovaccinerade måste bära munskydd.

Kuokkanen påpekar att skyddsåtgärder i kombination med vaccin fungerat effektivt för att förhindra smittkluster.

– Eftersom nästan 100 procent av klienterna är dubbelvaccinerade så verkar munskydden skydda ganska bra.

– Jag är läkare till bakgrunden och har blivit ganska imponerad över hur bra det gått att förhindra smittspridning då antingen klienten eller vårdaren – eller båda två – har tagit vaccin, säger Kuokkanen.

Två närvårdare som går med varsin rullstol framför sig.

Ifall någon av vårdarna är ovaccinerad kan det hända att personen tillfälligt tilldelas andra arbetsuppgifter om läget försämras avsevärt, annars gäller hygienreglerna och användningen av munskydd, förklarar Mia Sandholm.

Den största skillnaden för tillfället är att ovaccinerade också måste bära munskydd under pauser tillsammans med vaccinerade kolleger och eventuellt sitta avskilt från andra vid tillfällen där man inte kan använda munskydd, liksom under lunchpauser.

– Överlag har alla i personalgruppen varit väldigt försiktiga under pandemin och också på sin privata tid undvikit att vistas på platser där det finns risk för att smittas, säger Sandholm.

Debatten gällande vaccin och pandemin är inte oproblematisk

Diskussioner kring vaccination och coronaåtgärder har varit ett omdebatterat ämne som delat åsikter under pandemins gång.

Kuokkanen säger att debatten om coronavaccinering och coronaåtgärder inte är oproblematisk, då det finns flera saker som bör vägas mot varanda innan beslut fattas.

– Det är en svår balansgång mellan individens mänskliga rättigheter och andras välmående i samhället. Samtidigt är det ganska nyttigt att vi i Finland börjat fundera på sådana här frågor i och med coronaviruset.

– Det är trots allt inte den värsta sjukdomen som hade kunnat sprida sig bland oss, så egentligen är det bra att Finland nu övar inför möjligtvis svårare epidemier i framtiden, säger Kuokkanen.