Hoppa till huvudinnehåll

Jessica jobbar med svårt sjuka covidpatienter: Jag kan se ångesten i deras ögon

Det hörs rop på hjälp från det isolerade rummet där en patient med covidsmitta ligger.

Sjukskötare Jessica Koivunen skyndar för att få på sig all skyddsutrustning som krävs för att kunna gå in och hjälpa patienten.

Det är svårt för de som inte drabbats av covid-19 att förstå hur sjuk man kan bli. Man kan se ångesten i patienternas ögon då varken de eller vi har full koll på sjukdomen.

― Sjukskötare Jessica Koivunen

Koivunen jobbar på jouravdelningen, som också fungerar som pandemiavdelning för covidpatienter.

Sjukhuset kunde vara vilket som helst i Finland, men vi befinner oss på Vasa centralsjukhus.

Koivunen och hennes kollegor har jobbat vid främsta linjen i drygt ett och ett halvt år nu och än syns inte något ljus i tunneln även om övriga samhället öppnar upp.

Det känns lite märkligt att samhället öppnar upp medan här inte syns någon lättnad. Som att vi lever i parallella verkligheter.

― Sjukvårdare Jessica Koivunen

En av de som drabbats hårt av covid-19 är 44-åriga jordbrukaren Tommy Grankulla i Larsmo.

Han är nyss hemkommen från avdelningen där Koivunen och Granholm jobbar och hans lungkapacitet är kraftigt nedsatt på grund av insjuknandet.

Han lider också av huvudvärk och minnet fungerar inte som tidigare.

Jag var så sjuk att jag tänkte att jag kanske dör. Jag kände att kroppen inte klarar mer. Min stora tröst var min tro på Gud och Herren Jesus. Önskar alla i samma situation hade den trösten i nöden.

― Tommy Grankulla

Grankulla och hans fru har sju barn i åldern fem till sexton år, och för dem var det givetvis en mardröm att inte veta om han skulle klara sig eller inte.

Grankulla berättar att det var nära att han skulle ha hamnat på intensivvårdsavdelningen i respirator, men till all tur gav syresättningen resultat.

Nej, jag var inte vaccinerad. Jag har inte varit vaccinmotståndare, men däremot har jag varit osäker.

― Tommy Grankulla

I dag anser Grankulla att folk som inte tagit vaccinet bör ta sig en "ordentlig funderare i lugn och ro" och han rekommenderar de som har en grundsjukdom att ta vaccinet.

I Finland är de som vårdas på bäddavdelning för covid-19 i regel väldigt sjuka. De behöver oftast hjälp med syresättningen via en syregrimma.

Om inte det är tillräckligt används en så kallad högflödesgrimma.

I många länder i Centraleuropa vårdas patienter som kräver syrebehandling med en högflödesgrimma däremot på intensivvårdsavdelningarna.

I Finland och Norden har vi nämligen en slags hybridmodell där covidpatienter som vårdas på sjukhusavdelning kan vara så pass sjuka att de i andra länder alltså skulle vårdas på intensivvårdsavdelning.

Det berättar Nadja Granholm som är specialist i internmedicin och avdelningsöverläkare på jouravdelningen vid Vasa centralsjukhus.

Det betyder att vi sköter väldigt sjuka covidpatienter på bäddavdelningarna i Finland, och på så sätt är siffrorna lite missvisande gällande hur många patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning i Finland jämfört med exempelvis Tyskland.

― Nadja Granholm, specialist i internmedicin och avdelningsöverläkare på jouravdelningen vid Vasa centralsjukhus

Granholm säger att skillnaden mellan i dag och för ett och ett halvt år sedan, är att det i början av pandemin kom in äldre ovaccinerade patienter, eftersom det inte då fanns något vaccin.

I dag är drygt hälften av patienterna ovaccinerade personer i 35–55-årsåldern, uppger hon.

Då vi i medierna läser att personer i medelåldern nu drabbas, så betyder det i klarspråk att också yngre och småbarnsföräldrar finns medräknat här, fast man kanske tänker att det drabbar endast äldre personer.

― Nadja Granholm

Avdelningsöverläkare Granholm anser att det på många sätt är bra att samhället öppnar upp, men påpekar att det betyder att de som inte är vaccinerade med stor sannolikhet kommer få smittan i något skede och en del kommer behöva sjukhusvård.

Kanske skulle ovaccinerade välja att vaccinera sig om de förstod hur sjuk man faktiskt kan bli i covid-19, påpekar hon.

Även om största faran är över och vi nu är förberedda, så är det här en allvarlig sjukdom som folk dör av. Även för en läkare känns det extra svårt sådana gånger.

― Nadja Granholm

För Koivunen fortsätter jobbet som vanligt på avdelningen, covidpatienternas antal kan variera från dag till dag, det svänger snabbt.

Förutom det har Koivunen och hennes kollegor även de övriga patienterna på avdelningen att sköta.

Det krävs tålamod och empati för att klara det här. Och stöd från kollegor, vilket vi har. Då orkar man ännu en dag till.

― Sjukskötare Jessica Koivunen

Text och foto: Anki Westergård, privat bild av Tommy Grankulla.