Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

UM-enkät: Två av tre finländare anser att utvecklingssamarbete är viktigt

Kvinnor i Herat 21.9.2021
Bildtext Kvinnor i Herat-provinsen i Afghanistan.

Finlands utvecklingssamarbete med fattigare länder gör nytta, anser de flesta. Men enligt en enkät är det också fler som har blivit negativa till biståndet.

Två av tre finländare anser att Finlands utvecklingssamarbete med mindre utvecklade länder är mycket eller ganska viktigt, visar en mätning som Taloustutkimus har gjort för Utrikesministeriet. Men det är också ganska många som har fått en mer negativ inställning till bistånd under det senaste året.

Mätningen gjordes i slutet av augusti, då utrikesnyheterna dominerades av talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Då var nästan alla tillfrågade bekymrade över hur det ska gå med kvinnor och flickor i Afghanistan. Samtidigt trodde en majoritet att biståndet, från bland annat Finland, under de 20 senaste åren har förbättrat kvinnornas och flickornas situation.

Tre av fyra tillfrågade tycker att det behövs humanitärt bistånd till afghanerna. Däremot är många skeptiska till något mer långvarigt utvecklingssamarbete med landet. Kvinnor verkar vara mer positiva till det här än män.

– Fler än fyra av fem finländare anser att det är viktigt eller mycket viktigt att utrota fattigdom och ojämlikhet i världen, och det här är också det främsta målet för Finlands utvecklingssamarbete, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP).

Men alla litar inte på att biståndsarbetet är effektivt och ger resultat. En fjärdedel av de tillfrågade säger att deras inställning till bistånd har blivit mer negativ på senare tid.

Ny metod för opinionsundersökningen

Utrikesministeriet har i nästan tjugo års tid årligen utrett finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet. I år ändrades undersökningsmetoden från besöksintervjuer till en internetpanel, och därmed är resultaten för det här året inte jämförbara med tidigare år.

Nästan 1 200 personer deltog i undersökningen.