Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjukvårdsdistriktets styrelse satte punkt för Aster men är redo att börja om: "Nu måste vi diskutera vad vi vill ha"

Porträttfotografi av kvinna i 40-årsåldern, blont hår och vitt munskydd. Hon har svart halsduk och ljusrosa kappa. Hon står utomhus framför en husvägg.
Bildtext Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen säger att det kommer att ta tid att skaffa ett nytt system.

Nu börjar Vasa sjukvårdsdistrikt om med anskaffningen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Det hela kommer att ta tid, summerar distriktets direktör Marina Kinnunen diskussionen under måndagens styrelsemöte.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse fattade under måndagens möte beslutet att köra ned det regionala Aster Bothnia-projektet och stänga projektbyrån. Samtidigt beslöt man dra tillbaka ett förslag om att sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkänner avtalet kring systemet. För politikerna i fullmäktige återstår bara att konstatera att projektet upphör.

Det här är realiteten efter att projektet slutligen strandade för en dryg vecka sedan då Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt drog sig ur köpet av det amerikanska bolaget Cerners system Aster.

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, skrattar åt frågan om man nu står i ruta noll eller i ruta ett. Hon konstaterar att man på tjänstemannanivå genast startat arbetet på nytt.

– Redan till nästa styrelsemöte skulle jag tro att vi har ett förslag om att starta ett nytt projekt, för att då möjligen förbereda en ny konkurrensutsättning, säger Kinnunen.

Därmed ska man inte missta sig och tro att saker och ting kommer att ske snabbt. Tvärtom, det här kommer att ta tid, poängterar Kinnunen.

Vad vill vi ha?

Styrelsen förde ingen lång diskussion i frågan under måndagens möte, utan konstaterade enligt Kinnunen att situationen är som den är efter att Asterprojektet fallit.

Men diskussionen riktade blickarna framåt. Att starta ett nytt projekt innebär att man måste börja med en behovsdiskussion.

– Nu måste vi diskutera vad vi vill ha. Har behovet förändrats sedan vi startade senast?

Sedan dess har Finland fått ny lagstiftning som slår fast att landet ska få självstyrande välfärdsområden. Nuvarande styrelse och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt kommer att sätta bollen i rullning, men det blir de beslutande organen för Österbottens välfärdsområde som ska lotsa det nya projektet i hamn.

Vi har en mellanlösning som gör att vi klarar den närmaste framtiden, men det är ingen lösning som vi kan planera framtiden enligt.

― Marina Kinnunen

Det enda som enligt Kinnunen är fullständigt klart är att området i dagsläget har för många olika system och leverantörer för att det ska kunna fungera framöver. Att Österbottens välfärdsområde verkligen behöver ett nytt, gemensamt klient- och patientdatasystem har även sjukvårdsdistriktets fullmäktigeledamöter haft en samsyn kring – även när man var oense om huruvida det var en god eller dålig idé att välja just Aster.

– Vi har en mellanlösning som gör att vi klarar den närmaste framtiden, men det är ingen lösning som vi kan planera framtiden enligt, säger Kinnunen.

Cerner erbjöd ett så kallat andra generationens system och Marina Kinnunen tror att man behöver börja med att slå fast om det fortfarande är ett sådant system som välfärdsområdet vill ha eller om man vill försöka klara sig med något enklare.

Ensam eller tillsammans med andra distrikt?

När man fört en diskussion om vilka behoven är och vet vad man är ute efter vet man också vilka muskler som behövs bakom anskaffningen, tror Kinnunen.

– Om man vill gå direkt på att köpa ett andra generationens system så kan vi nog inte göra det ensamma.

Att man fortsätter hålla kontakt med de andra sjukvårdsdistrikten som nu befinner sig i samma situation som Vasa sjukvårdsdistrikt är på det viset självklart, enligt Kinnunen.

– Men först ska vi bygga upp ett eget projekt, sedan ser vi vad de andra distrikten har för plan.

Vem som kunde leverera det kommande systemet är helt öppet enligt Kinnunen. Det avgörs av vilka krav man väljer att ställa på leverantören och vilka bolag som ens kan delta i konkurrensutsättningen.

– Det är redan många olika leverantörer som har hört av sig, konstaterar Kinnunen.