Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Olja och förorenad jord har hittats på Tullbron i Lovisa – kan vara från gammal bensinmack

Från 2021
En stor grop i ändan av Tullbron i Lovisa, omringad av ett stängsel.
Bildtext I ändan av Tullbron gapar ett stort hål i vägen. Både vattenverket och staden väntar på resultaten av proverna som tagits från marken.
Bild: Yle / Hanna Othman

Lovisa Vatten håller på sanera vatten- och avloppsrör längs Tullbron i Lovisa. När de kom ut till udden hittade de plötsligt förorenad jord. 

– Det handlar om både impregnerat virke och olja av något slag, säger Markku Paakkarinen direktör för Lovisa vatten.

Paakkarinen säger att de inte med säkerhet vet vad de råkat hitta men med stor sannolikhet finns där en oljeläcka. Han spekulerar att oljan kan ha hamnat i jorden för tiotals år sedan då det på udden fanns någon typ av bensinstation som sålde bränsle till båtar. 

Han säger att de olyckligt ofta stöter på saker som människor förr i tiden grävde ner, under en tid då man inte ännu tänkte på miljön.

Oljan upptäcktes redan för över en vecka sedan. Vattenverket visste inte först hur stort området var som förorenats och funderade om de kanske kunde jobba runt det. 

En stor grop i ändan av Tullbron i Lovisa, slangar och manicker ligger på bottnen. Lovisaviken i bakgrunden.
Bildtext Det luktade fruktansvärt illa då arbetarna grävde i jorden som var förorenad. Nu över en vecka senare känns inte lukten mera.
Bild: Yle / Hanna Othman

Men i torsdags togs prover från flera olika ställen, och många av proverna innehöll olja. Exakt hurudan olja det är frågan om och hur gammal den är torde testerna avslöja. 

Medan staden väntar på resultaten måste vattenverkets arbete pausas. Som tur är platsen så långt ute på udden att det inte påverkar vattentillförseln till någon av fastigheterna längs vägen. 

– Det är tills vidare svårt att säga ett hur stort område som blivit förorenat, men det är inte så hemskt stort, säger Markus Lindroos, chef för samhällsteknik i Lovisa. 

När resultaten av proverna är färdiga ska det göras en handlingsplan för att städa upp marken. När det sker är ännu öppet.

Den här typen av överraskningar hittas alltid nu och då, säger Lindroos. Han är inte orolig över den här läckan.

Gamla, rostiga rör har grävts upp ur marken.
Bildtext Rören längs Tullbron behövde verkligen bytas ut, därför gräver Lovisa Vatten där. Paakkarinen minns inte när de senast skulle ha gjort arbeten ute på udden.
Bild: Yle / Hanna Othman