Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så skyddas Drottningstrandens bostadsmässområde mot översvämningar

Från 2021
Man i gul jacka går genom skog, tittar mot havet.
Bildtext Dani Ryynänen ser ut över sin tomt. En del av den var under vatten senast det var översvämning, men upp till huset kommer vattnet inte att nå.
Bild: Yle / Mira Bäck

En del av Dani Ryynänens tomt blev under vatten på fredagen, men det hade han räknat med. Vi tog reda på vad man gör för att bostadsmässområdet Drottningstranden inte ska dränkas när det väl är klart.

Fredagens höststorm fick vattenytan att stiga på flera håll i Lovisa. Staden ligger i riskzonen för översvämningar och de kommer förmodligen att bli vanligare i framtiden.

Bostadsmässområdet Drottningstranden fick sin del av vattnet.

– Vi har en liten utbuktning här och den var under vatten, men det är så pass långt till berget att vi inte har några problem, säger Dani Ryynänen.

Han och hans familj håller på med att att bygga ett småhus på bostadsmässområdet. Senast 2023 kommer de att kunna se ut över den glittrande Lovisaviken från sitt vardagsrumsfönster.

Man i gul jacka står på skogsbeklädd udde.
Bildtext Vattnet nådde ungefär till platsen där Ryynänen står. Han syns bakom stenen till höger.
Bild: Yle / Mira Bäck

– Vi har länge kollat efter havsstrandstomt, och det finns ju inte. Vi ansökte om och fick tomt här och nu är vi lyckliga, säger Ryynänen.

Än så länge finns det mest träd och buskar på tomten, men kommunaltekniken på småhusområdet är så gott som klar.

– Ungefär här kommer bastun att stå, visar Ryynänen medan vi står och tittar ner mot stranden.

I havets händer

Huset ska börja byggas nästa år, lite längre upp på berget. Ryynänen gissar att vattnet säkert måste stiga mer än fem meter över normal nivå innan det kan nå ända dit. Tomten sluttar ner mot stranden och slutar vid en udde.

– Översvämningsrisken är något vi visste om, och därför har det också gjorts upp planer för det här. Man får inte bygga under 3,1 meter från medelvattennivån. Men visst är det en hel del som blir under vatten när det stiger så pass mycket. Det är något man bara får leva med, säger Ryynänen.

Man i gul jacka står i skog och pekar.
Bildtext Ryynänen och hans familj ska flytta till Drottningstranden våren 2023.
Bild: Yle / Mira Bäck

Familjen har funderat på vad man ska göra med udden, och kommit fram till att de vill hålla den i ganska naturligt skick.

– Vi vill inte höja upp tomten vid vattenytan. Vi bygger inte någonting där och då har vi inte heller någonting som flyter omkring där när vattnet stiger, säger Ryynänen.

Vi avbryts av ljudet från tonvis med sten som kanar ner i vattnet från ett lastbilsflak. Arbetet med att bygga en stor vågbrytare har kommit i gång. Den placeras lite längre in i viken och ska skydda bland annat de flytande husen från stora vågor.

En udde i höstfärger. Längre bort syns en lastbil som släpper ner stenar i änden av vad som är början på en vågbrytare.
Bildtext Här byggs vågbrytaren.
Bild: Yle / Mira Bäck

Ryynänens tomt ligger ytterom vågbrytaren, men det stör inte.

– Det var kanske lite ett val av oss, vi ville vara lite på utsidan av vågbrytaren. Vi är lite mer i havets händer. Tomterna har gemensamma bryggor som kommer att finnas riktigt nära oss, så vi behöver inte ens bygga en egen brygga, säger Ryynänen.

Det går att följa med familjens byggprojekt på Instagramkontot @kuningattarenhelmi.

Noggrann planering

– I det här skedet, när arbetena på området ännu inte är klara, så stiger vattnet lika som på andra ställen i Lovisa. Men i byggandet som helhet har den här saken beaktats väldigt bra. När allt är färdigbyggt vid stranden kommer det att finnas gott om utrymme för vattnet att stiga utan att det svämmar över, säger Niina Okkonen som är projektchef för Drottningstrandens bostadsmässområde.

Hon berättar att man i planläggningsskedet undersökt området tillsammans med myndigheterna och gjort upp olika sorters modeller för hur mycket vattnet kan komma att stiga och hurdana översvämningar man ska förbereda sig på i framtiden.

– Byggnaderna på området ska ligga minst 3,1 meter över medelvattenståndet. I Lovisas nuvarande byggnadsordning gäller siffran 2,8 meter över medelvattenståndet, så det har höjts ganska mycket, säger Okkonen.

Man i gul jacka går genom skog, hav i bakgrunden.
Bildtext Småhustomterna ligger på berget. Höjdskillnaden syns inte så bra på bild som i verkligheten.
Bild: Yle / Mira Bäck

Byggplatserna på småhusområdet ligger tillräckligt högt redan nu. Vattnet kan stiga upp på tomten, men inte nå husen.

– På de områden där höjdskillnaden inte nås på naturlig väg så görs olika åtgärder. Markytan höjs så pass mycket att man kan bygga på rätt höjd, säger Okkonen.

Vågbrytaren som byggs kommer att hindra stora vågor från att skölja över stranden. I mitten av bostadsområdet, där radhusen ska byggas, görs en strandvall av sten som ska hindra vattnet från att stiga.

De av byggnaderna och konstruktionerna som inte får bli våta höjs.

Parkområdena får bli blöta

Det man inte kommer att höja är parkområdena vid stranden. Enligt Niina Okkonen skulle det inte vara vettigt.

– Beträffande parkområdena så accepterar vi att det några dagar om året kan finnas lite vatten på gångleden. Det är förnuftigt ekonomiskt sett, för det har i sig inte någon betydelse om parkområden blir under vatten, säger Okkonen.

Själva gånglederna kommer att byggas lite som bryggor, breda spångar som är höjda lite ovanom markytan. Då kan man gå torrskodd också vid högre vattenstånd.

Bild tagen uppifrån av byggabeten på bostadsmässområdet. Man har tagit bort träd och byggt vägar.
Bildtext Drönarbild från tidigare i höst.
Bild: Niko Laurila / Lovisa stad

Arbetet på bostadsmässområdet går framåt i god takt och fredagens översvämningar satte inga käppar i hjulet. Okkonen berättar att man håller på med strandvallen av sten och att det man hunnit få klart hittills hjälpte till med att dämpa översvämningen lite.

På en del av området jobbar man ännu med att stabilisera marken och på måndagen är grävskopor och lastbilar i arbete som vanligt. Okkonen tror inte eventuella översvämningar kommer att inverka på byggandet i fortsättningen heller.

– Ur Lovisas synvinkel är det här säkert det bästa stället vid havsstranden man kan bo på ifall det blir översvämningar. Den risken har tagits i beaktande redan från början, säger Okkonen.

Så skyddas Drottningstrandens bostadsmässområde mot översvämningar

4:32