Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas stadsfullmäktige godkände skolcenterprojektets miljonöverskridning efter omröstning

Uppdaterad 26.10.2021 07:23.
Ingången till Pargas stadshus
Bildtext Arkivbild.

Pargas stadsfullmäktige beslöt efter omröstning att godkänna budgetöverskridningen på 1,8 miljoner euro för skolcenterprojektet. Det nya skolcentret som blir den största investeringen någonsin för staden förväntas kosta 21,8 miljoner euro.

Under mötet lyfte flera politiker fram den oro de har kring de stigande kostnaderna. Många frågar sig om det här är den sista budgetöverskridningen som fullmäktige kommer att tvingas godkänna innan det nya skolcentret står klart.

– Jag är skeptisk till de planer som finns och anser att vi håller på och godkänner ett skrytbygge som inte kommer att infria de löften som finns, säger Jan Eriksson, SFP. Jag ser med fasa på de stigande kostnaderna och anser att vi nu måste ta vårt ansvar och ta de svåra besluten.

Man i keps står bland träden.
Bildtext Jan Eriksson, SFP, ville att stadsfullmäktige skulle ha utrett möjligheterna att bygga ett mindre skolcenter än planerat.

Eriksson föreslog en remittering av ärendet för att utreda möjligheterna att bygga ett mindre skolhus för grundskoleutbildningen. Dessutom bör det enligt Erikssons förslag utredas ifall andra stadiets utbildning kunde fortsätta på Vapparvägen tills det att stadens ekonomi möjliggör ett nybygge.

– Jag förstår fullmäktigeledamöternas oro men jag ser inte att det är läge för en remittering av ärendet, säger Samlingspartiets Markku Orell. Det finns mycket att påpeka kring projektplaneringen och hanteringen av detta men nu måste vi nog gå vidare oavsett om det svider eller inte.

Socialdemokraten Maria Lindell-Luukkonen stödde Erikssons remitteringsförslag och anser att kostnaderna ser ut att skena iväg. Därför bör det utredas om skolhuset som nu planeras för andra stadiet kunde läggas på is.

Maria Lindell Luukkonen.
Bildtext Maria Lindell-Luukkonen, SDP, är oroad att den här budgetöverskridningen inte blir den sista.

Efter omröstning valde stadsfullmäktige att gå vidare med behandlingen med rösterna 33 för en fortsatt behandling av ärendet och två emot.

Endast ett företag har lämnat in anbud för byggande

Skolcenterprojektets projektchef Seppo Pihl som också fungerar som stadens fastighetschef förklarade under mötet att de anbud som lämnats in inte innehåller kostnadsökningar.

– VI har fasta anbud som lämnats in och har fört marknadsdialoger med olika parter för att försäkra oss om att de anbud som lämnats in håller marknadsnivå, säger Pihl. Jag förstår oron som politikerna lyfter fram men betonar att vi gör vårt yttersta för att den budget som nu ska godkännas ska hålla.

markku orell
Bildtext Markku Orell (Saml) förstår politikernas oro men anser att det just nu inte går att göra annat än att godkänna budgetöverskridningen.

Pihl har tidigare meddelat att staden har fått in 13 anbud men under mötet meddelades det att det i själva verket lämnats in ett anbud endast från ett företag gällande själva byggandet av det nya skolcentret.

– Det stämmer att staden har fått in endast ett huvudanbud gällande skolcenterprojektet men våra utredningar visar att det är ett anbud som håller marknadsnivå och att det är konkurrenskraftigt, säger Pihl.

Eriksson var kritisk till att endast ett anbud har lämnats in och han hoppas att det verkligen räcker för att fullfölja projektet. Något som Pihl betonade att det kommer att göra. Stadens tjänstemän inleder nu förhandlingar med företaget om fortsättningen.

Skolornas planerade storlek väckte frågor

Under mötet ställde Vänsterförbundets Nina Söderlund en fråga gällande de planerade kvadratmetrarna.

– Varför planerar vi i Pargas för en storlek på elva kvadratmeter per elev då man i övriga delar av landet i medeltal planerar för åtta kvadratmeter per elev, säger Söderlund.

Nina Söderlund
Bildtext Nina Söderlund (Vf) förstår inte varför Pargas är tvungen att bygga dyrare och större än på andra håll i landet.

Enligt utbildningschef Ulrika Lundberg handlar det om ett medeltal som innehåller de behov som både den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning har.

– Vi ska inte bygga för trånga och oändamålsenliga utrymmen eftersom de ska betjäna vår utbildning i många år framöver, säger Lundberg.

En man som sitter vid ett skrivbord.
Bildtext Fastighetschef Seppo Pihl förstår politikernas oro men betonar att stadens tjänstemän gör allt för att ro projektet i land utan flera budgetöverskridningar.

Pihl var inne på samma linje och betonade att de storlekar som nämns i projektplanen är i linje med övriga delar av landet.

Skolcenterprojektets totalbudget ligger nu på 21,8 miljoner euro och planen är att det kreativa lärcentret ska stå klart tidigast i augusti 2023.

Artikeln uppdaterad 26.10.2021 klockan 7.22: 22.8 miljoner ändrades till det korrekta 21.8 miljoner euro.