Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå kommun vill besvära sig över beslut som gäller naturskyddsområden

Från 2021
En skylt med texten "Luonnonsuojelualue" (naturskyddsområde).
Bildtext Arkivbild. Ingå kommun överklagar beslut i landskapsplanen som gäller naturskydd.
Bild: Juho Liukkonen / Yle

Ingå kommun besvärar sig över de ändringar i landskapsplanen som gäller naturskyddsområden. Däremot ska kommunen inte överklaga den del i planen som gäller detaljhandel, eftersom den inte direkt gäller Ingå.

Förvaltningsdomstolens beslut om att upphäva delar av landskapsplanen påverkar bland annat naturskyddsområden i Ingå.

Baserat på naturskyddsföreningars besvär beslutade förvaltningsdomstolen om att upphäva beslut i landskapsplanen som skulle ha upphävt beteckningar för Natura 2000-områden och beteckningar för naturskyddsområden i tidigare landskapsplaner.

Skyddsbeteckningnar som finns i tidigare landskapsplaner förblev i kraft. Områden i Ingå där en inventering som gjordes 2020 visade att naturvärdena har försvagats eller ur naturskyddsperspektivet är små räknas därför fortfarande som naturskyddsområden.

Kommunstyrelsen i Ingå beslöt att ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen samt överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut som gäller naturskyddsområden och Natura 2000-områden i landskapsplanen.

Ingåport påverkas inte

Däremot överklagar kommunen inte den del av landskapsplanen som gäller detaljhandel. I beredningen inför mötet står det att utvecklingen av det nya företagsområdet Ingåport kan försvåras på grund av planen.

Men enligt Ingå planläggningschef Aija Aunio gäller bestämmelserna om detaljhandel i landskapsplanen inte direkt Ingå. Det kom fram då hon undersökte saken närmare.