Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå kommun vill köpa tomt av församlingen - nya bostäder planeras i kyrkbyn

Ett blått hus med kors på väggen som är Ingå församlings ungdomshus.
Bildtext På tomten finns bland annat Ingå församlings ungdomsgård.

Ingå kommun vill köpa en tomt av Ingå församling. Det handlar om en tomt längs Bollstavägen, där församlingen nu har en ungdomsgård.

Ingå församling äger en tomt längs Bollstavägen där man kan bygga flervåningshus. På tomten finns för tillfället församlingens ungdomsgård som byggdes 1961 och ett bostadshus som byggts kring år 1949.

Tomten är cirka 6 440 kvadratmeter och byggrätten är cirka 3 540 kvadratmeter våningsyta. Det får byggas högst fyra våningar och den högsta våningen får vara högst hälften av den största våningens yta.

Kommunstyrelsen beslöt att befullmäktiga kommundirektören att förhandla om köpandet av tomten så att prisnivån motsvarar marknadspriset. Det betyder att man ska jämföra med prisnivån på tomter på Tallvägen och Ingåstrand.

Inför köpet ska förhandlingarna gälla antingen hela den detaljplansenliga tomten eller ett outbrutet område av den.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet på nytt och fattar belsut om ett köp om man når en överenskommelse som båda parterna är nöjda med.