Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi ska forska kring bobarhet i skärgården – kan små samhällen överleva?

Från 2021
Hamnen i Utö med båthus och en lotskutter som speglas i vattnet.
Bildtext Utö, längst ut i Åbolands skärgård, är den sydligaste bebodda platsen i Finland.
Bild: Linus Hoffman / Yle

I Finland finns mer än 500 öar med heltidsbosättning utan fast vägförbindelse. Med Åland medräknat kan 100 000 finländare kalla sig skärgårdsbor, men hur ser framtiden ut för de små skärgårdssamhällena?

Många öar längs kusten har i lång tid tampats med ökad utflyttning. Turismen gör att intresset för skärgårdslivet ökar under sommaren, men efter säsongen lider många små samhällen av svag attraktionskraft.

Nu ska Åbo Akademi tillsammans med tolv Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar analysera bobarheten i skärgården och skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå.

Totalbudgeten för projektet är 250 000 euro och har beviljats av Arbets- och näringsministeriet.

Habitability visar hur livskraftigt ett ösamhälle är

Bobarhetskonceptet habitability har utvecklats på ön Kökar under åren 2018–2020. Det som ska undersökas är ifall små samhällen har förutsättningar för att kunna ta hand om sina människor, värna om naturen och vårda det omgivande havet.

Samhället ska också kunna erbjuda jobb, bostäder, skola, färjor och tillhörighetskänsla till sina invånare.

De öar som deltar i nätverket kommer att få hjälp med att analysera bobarheten och komma på egna strategier för att öka attraktionskraften och inflyttningspotentialen.

Tanken är att projektet ska lägga grunden till ett varaktigt och inkluderande nätverk mellan skärgårdsbor på olika håll i Finland, från den enspråkigt svenska västra delen av Skärgårdshavet till det enspråkigt finska Insjöfinland.

I våras testades bobarhetskonceptet av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi på en kurs med deltagare från tolv öar i fem länder i Europa. Europaparlamentet och flera europeiska universitet har varit med och stöttat projektet.