Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Albanska, spanska och vietnamesiska – österbottniska skolor ger lektioner i 12 olika hemspråk

Från 2021
Uppdaterad 27.10.2021 08:10.
Fyra elever och en lärare i rum.
Bildtext Från hemspråksundervisning i Nykarleby i Zachariasskolan. Andrii Putria, Olivia Ingo, Tatsiana Jyjora, Veronika Mironova och Gordii Koutun.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Allt fler österbottningar har utländsk bakgrund och det märks inte minst i skolorna där eleverna kan få undervisning också i sitt hemspråk. Idag erbjuds modersmålsundervisning i allt från persiska och kinesiska till bosniska.

De vanligaste språken för modersmålsundervisning i svenska Österbotten är i dag ryska och arabiska. Ryska erbjuds i till exempel Vasa, Karleby, Jakobstad och Nykarleby.

I Zachariasskolan i Nykarleby har var tionde elev i dag något annat modersmål än svenska eller finska. Det betyder 65 barn som talar andra språk.

Rysk modersmålsundervisning i Nykarleby

3:45

– Vi upplever det är en styrka, man ser andra kulturer än sin egen. Och har man till exempel ryska som modersmål så på skolgården hittar man ofta någon kompis som också pratar ryska, säger biträdande rektor Ingela Wikman.

Rektor Mikael Fröjdö hoppas att både hemmen och skolan är aktiva för att stärka barnens modersmål.

– Forskning visar att ju fler språk man bollar med desto flera språk lär man sig. Det är en ganska spännande tanke. Alltså det är viktigt för barnens självkänsla man för den egna kulturen och modersmålet vidare. Man får en stark grund att stå på och då är man också beredd att ta in nya kulturer, säger Fröjdö.

Två personer sitter i varsin gul fåtölj.
Bildtext Ingela Wikman och Mikael Fröjdö på Zachariasskolan säger att hemspråksundervisningen ska ge mer än att man bara pratar, det handlar också om allt från grammatik till kultur.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Bollen är hos hemmen

Det är familjer med främmande modersmål som kan begära hemspråks- eller modersmålsundervisning för sina barn. Det är frivilligt för kommunerna med de allra flesta verkar ge undervisningen ifall det blir minst fyra barn i en grupp. Undervisningen sker ofta i skolan men utanför skoldagen.

Statens står för ungefär 80 procent av kostnaderna i en grupp med minst fyra barn.

Elev och lärare sitter vid bord.
Bildtext Olivia Ingo har rysk mamma och finländsk pappa. Läraren Tatsiana Jyjora berömmer Ingo för hennes fina ryska skrivstil.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Närpes erbjuder inga grupper alls

Närpes är den ort i svenska Österbotten som har störst andel invånare med rötter utomlands. Cirka 16 procent av invånarna talar något annat modersmål än svenska och finska.

Ändå är det flera år sedan Närpes senast erbjöd sina skolelever hemspråksundervisning. Enligt bildningsdirektör Åsa Snickars är orsakerna flera. Dels är det fråga om pengar.

– Vi har fått mycket resurser men de har använts till svenskundervisningen och för att ha klasser med få elever och speciallärare. Fokus har legat på svenska inlärningen så resurserna har gått dit.

Snickars säger att hon gärna skulle se att Närpes också erbjuder hemspråksundervisning, men till exempel logistiken är en utmaning. Eleverna kanske finns i olika skolor och ska då skjutsas till gruppen. Dessutom ordnas undervisningen efter skoldagen och det innebär mer behov av skjuts.

– Vi har ganska många språk, och det är också en del av utmaningen att hur man gör det på ett jämlikt sätt. Vi har en vidsträckt kommun och ingen lokaltrafik

Snickars säger att så långt hon vet har inga föräldrar har frågat efter hemspråksundervisning. Det kan delvis bero på att Närpes redan nu har en bred timplan så att årskurs sex slutar till exempel 14:45 varje dag och då är eleverna kanske inte så sugna på att förlänga skoldagen ytterligare.

Tidigare har vuxeninstitutet ordnat kurser i bosniska och att institutet ordnar hemspråkskurser också framöver kunde vara ett bra alternativ enligt Snickars.

Kronoby och Korsnäs anställde flerspråkiga biträden

De flesta kommuner i Österbotten verkar ha svårt att hitta lärare för hemspråksundervisningen. Dels finns det rätt få som behärskar språket och dels jobbar de ofta med annat dagtid. Då är några timmars språkundervisning kanske inte så lockande.

Kronoby och Korsnäs har löst det här genom att anställa skolgångsbiträden med dels arabiska dels bosniska som modersmål. Det betyder att personen finns till hands i skolan där många av barnen med det modersmålet finns, och dessutom håller den personen lektionerna i hemspråksundervisningen.

– Det är en bra lösning inte minst med tanke på att man gärna vill ha in mer mångkulturell personal i skolorna också, säger bildningsdirektör Ida Kronholm i Kronoby.

Modersmåls- /hemspråksundervisningen i svenska Österbotten:

  • Totala antalet språk just nu: 12. Bosniska, arabiska, ryska, farsi (persiska), somaliska, karen, albanska, engelska, vietnamesiska, kinesiska, tyska, spanska.

  • Kaskö, Kristinestad, Närpes, Malax, Pedersöre och Larsmo har inga grupper just nu.

  • Karleby har flest eller sju språk: ryska, arabiska, spanska, kinesiska, engelska, tyska, bosniska. Och dessutom som minoritetsspråk: enaresamiska, romani och teckenspråk.

  • Vanligaste språken är ryska och arabiska. Ryskagrupper finns i Vasa, Nykarleby, Karleby och Jakobstad. Arabiska grupper finns i Vasa, Jakobstad, Kronoby och Karleby och har de senaste åren också funnits i Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Vörå.

Diskussion om artikeln