Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler accepterar barnaga – en femtedel har luggat sina barn någon gång

Luunappia ollaan antamassa lapsen ohimolle
Bildtext 44 procent av dem som svarade på enkäten har själva använt sig av någon form av barnaga.

Finländarnas kunskap om att aga är förbjudet har försämrats under de senaste åren och attityderna verkar ha hårdnat, framgår i en undersökning som Centralförbundet för barnskydd publicerat. 

Aga, alltså kroppslig bestraffning av barn, har varit förbjudet i Finland sedan år 1984. Men aga används fortfarande som en uppfostringsmetod. 

Centralförbundet för barnskydd har följt med finländarnas attityder till aga under hela 2000-talet och enligt den senaste undersökningen verkar kunskaperna om aga ha försämrats.

För tillfället vet 90 procent av finländarna att aga är förbjudet, medan 95 procent var medvetna om saken år 2017. Det är särskilt bland yngre åldersgrupper som kunskaperna har försvagats. 

Attityderna mot aga har också blivit mer tillåtande. 14 procent av dem som svarade på undersökningen tycker att aga är en godtagbar uppfostringsmetod och andelen som är helt emot barnaga har minskat. Jämfört med förut ses aga numera som mindre skadligt för barn. 

Barn kurar ihop sig i ett hörn medan en man står i förgrunden med knuten näve.
Bildtext Kunskapen om att aga är förbjudet i Finland har minskat.

Av dem som svarade på undersökningen har 44 procent själva använt sig av någon form av barnaga. 

Enligt undersökningen har det under de senaste åren blivit vanligare att hårdhänt ta tag i sina barn eller att skaka om dem. Till och med 32 procent av dem som svarade på enkäten har gjort det ofta eller ibland, och en femtedel av dem som svarade har någon gång luggat sina barn.

– Största delen av finländarna accepterar inte barnaga, inte ens i undantagsfall. Men det är ändå alarmerande att det har skett en sådan här förändring i attityderna och medvetenheten om saken, säger Annukka Paasivirta vid Centralförbundet för barnskydd i ett pressmeddelande.

– Vi vet inte om det beror på coronapandemin eller något annat, men det är viktigt att vi fäster uppmärksamhet vid saken.  

Män och kvinnor har olika inställning 

Det finns skillnader i män och kvinnors attityder till aga. I medeltal accepterar män det oftare och deras attityder mot aga har också blivit mer toleranta. Män har också oftare själva blivit utsatta för aga som barn.

62 procent av de som svarade på undersökningen har själva blivit utsatta för aga som barn och den egna bakgrunden påverkar tydligt föräldrarnas attityder och agerande. De som själva blivit agade som barn förhöll sig mer accepterande till det och använde det oftare.

Problemet med aga ser därför ut att vara något som överförs från en generation till nästa.

Centralförbundet för barnskydd vill därför se mer diskussion om aga och mer kunskap om hur det påverkar barn. 

– Föräldrar behöver mer hjälp som kan fås med låg tröskel, kunskap och stöd i olika situationer som rör barnets uppfostran. Genom att öka medvetenheten om ett mer uppmuntrande och empatiskt förhållningssätt kan vi uppfostra våra barn med mjukare metoder, säger Annukka Paasivirta. 

1 011 personer mellan 15–75 år svarade på undersökningen.