Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Näringslivet: Covidintyget borde ha förberetts redan på våren

Jyri Häkämies
Bildtext Jyri Häkämies hoppas att turisterna återvänder till Finland.

Näringslivet EK säger i sin nya konjunkturbarometer att Finland borde ha tagit i bruk covidintyget i ett mycket tidigare skede, som ett alternativ till restriktioner.

Covidintyget borde ha beretts redan på våren, säger EK. Nu kom det alltför sent, säger EK:s vd Jyri Häkämies i barometern.

Kravet på intyg hade också ökat intresset för att ta vaccin, menar han.

– Nu måste vi agera snabbt, eftersom vårdskulden fortsätter att öka och tillgången på vaccin inte längre är ett problem. Finland tvingas knappa in på försprånget som våra konkurrentländer har. Vi har hamnat på efterkälken igen.

Vi har hamnat på efterkälken igen.

― Jyri Häkämies, EK:s vd.

Näringslivet EK säger att den intensivaste coronaåterhämtningen inom ekonomin nu börjar vara förbi. Nu är de största hindren för tillväxt brist på arbetskraft, stigande kostnader och problem med globala leveranser.

"Vi måste få turisterna tillbaka"

De ekonomiska utsikterna har blivit något sämre både inom servicesektorn och industrin, bedömer EK. För att förbättra situationen inom servicesektorn borde vi snabbt få de utländska turisterna att återvända till Finland, säger Häkämies.

– Vår resebransch håller på att tappa rejält jämfört med konkurrentländerna. Finländarna reser utomlands men vi lyckas inte locka turister hit i samma utsträckning som tidigare. Nu måste reserestriktionerna hävas, säger han.

Nu är läge att investera

Inom industrin gapar lagren tomma och bristen på material märks överallt.

– I kombination med bristen på kunnig arbetskraft är utsikterna för fortsatt tillväxt minst sakt utmanande.

Vidare hoppas Häkämies att investeringarna snart tar fart. Enligt honom har ett stort investeringsgap uppstått de senaste åren, men nu står vi inför kapacitetsbrist och föråldrade maskiner.

– För Finland erbjuder detta möjligheter som bör utnyttjas. Men det lyckas inte utan smidigare tillståndspraxis när det gäller både investeringar och arbetskraft.