Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I 30 år har Hangö miljöförening arbetat för naturen: "Ännu har vi inte blivit obehövliga"

Från 2021
Uppdaterad 01.11.2021 10:51.
Astrid Lindström drar upp en växt i trädgården.
Bildtext Astrid Lindström hemma i sin trädgård i Tväreminne där hon har dragit upp växten parkslide.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Det har gått 30 år sedan Hangö miljöförening föddes efter en dramatisk kamp för att Tulludden inte skulle uppslukas av frihamnen. I dag behövs föreningen fortfarande, säger ordförande Astrid Lindström. 

Det var den 17 januari som Hangö miljöförening grundades i efterdyningarna av kampen mot frihamnens utvidgningsplaner. Många aktiverade sig för att Tulludden inte skulle bli en enda stor frihamn. 

- Det var många dramatiska händelser och det fungerade som en väckarklocka, säger Astrid Lindström, som blev föreningens första ordförande.

Lindström fungerade som ordförande fram till år 2004. Efter en paus på nio år greppade hon på nytt ordförandeklubban år 2014. 

Solen skiner över en sandstrand. I sanden har ett promenadstråk byggts i trä bland dynerna.
Bildtext Tulludden är i dag öppen för allmänheten och där finns landgångar av trä för att bland annat göra området mera lättframkomligt.
Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen

I dag är hon glad över att Tulludden är ett välskött område som allmänheten har tillgång till. Tack vare pengar från staten har staden bland annat kunnat bygga landgångar så att rullstolsburna kan röra sig och som skyddar miljöer som inte tål slitage.

Planen på ekonomiskogar har skapat arbete

Under sina 30 verksamma år har miljöföreningen hunnit med väldigt mycket. Astrid Lindström nämner bland annat de utfärder som ordnades till Uddskatan då det ännu inte var tillåtet att röra sig på Tulluddsområdet. 

- Vi ställde upp med guider, så det var en viktig sak som höll på i många år, säger hon. 

Det var år 2014 som Uddskatan och Tulludden öppnades upp för allmänheten. Före det krävdes speciallov för att röra sig där. 

Lillmärsans strand i Hangö
Bildtext Märsan i Hangö kan betecknas som fritidsskog i stället för ekonomiskog.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

På senare tid har bland annat planen på Hangö stads ekonomiskogar sysselsatt miljöföreningen. Föreningen fick hjälp av en forstmästare att titta på figurerna och märkte att det var väldigt mycket kalhygge och kraftiga åtgärder som var onödiga. 

- Det har bland annat lett till att Hangö har förbjudit kalavverkning på sina egna skogsområden, konstaterar Astrid Lindström. 

Det verkar också som om Märsan ska betecknas som fritidsområde, vilket innebär att området inte längre hör till ekonomiskogar utan i stället ska följa särskilda skötselplaner. 

Hangö miljöförening firar 30-årsjubileum

12:39

Föreningen ger utlåtanden

En av Hangö miljöförenings viktigaste uppgifter är överlag att följa med stadens planeringsarbete. Staden räknar till och med att få hjälp av den lokalkännedom som bland annat finns inom föreningen, säger Lindström. 

- Det är faktiskt så att det begärs utlåtanden av oss i förväg och det är ju snäppet högre än att bara anmärka. 

Genom att ta tillvara den kännedom folk har om olika platser - var det finns en källa eller vissa växter - så är det lättare för staden att bereda ärendet vidare. 

Samtidigt är Lindström medveten om att en del kan uppleva miljöföreningens medlemmar som en grupp bråkstakar, som mest vill sätta käppar i stadens hjul. 

- De tycker ju inte om besvären eftersom det besväras ganska mycket i den här staden. Men det är nog en sista åtgärd som man tar till. Man försöker först med anmärkningar och att påtala att det här är ett problem. Och hjälper inte det så går man ju vidare. 

Ibland känns arbetet övermäktigt

Astrid Lindström håller med om att folk har blivit mer miljömedvetna under de 30 år som Hangö miljöförening har existerat. Folk tar kontakt i olika ärenden, men samtidigt finns det också en hel del okunskap och nonchalans. 

Kartanokimalainen kerää mettä lehtosalviasta.
Bildtext Hangö miljöförening har bland annat jobbat för att pollinerare ska må bättre.
Bild: Antti Seppälä / Yle

Ibland kan också arbetet för miljön kännas som en kamp mot väderkvarnar. 

- Vissa saker är så stora att man har svårt att göra något själv. När det gäller till exempel Östersjön handlar det om så stora och komplexa problem. Vad kan lilla Hangö miljöförening göra? Så det känns ibland övermäktigt. 

Alla kan å andra sidan bidra till en bättre miljö genom att göra små saker, som att inte kissa i havet och sortera sina sopor och överlag inte slänga skräp.

- På det sättet blir det mindre soptransporter som sliter mindre på vägarna så det blir mindre plast som hamnar i Östersjön. Det är ett enormt arbetsfält, konstaterar Lindström.  

Jubileum firas med utställning och diskussion

För att fira föreningens jubileum ordnas en utställning på Hangö bibliotek 1 - 5 november. Där kan man ta del av axplock ur föreningens historia, till exempel projektet för att rädda pollinerarna eller hur man har satsat på ungdomsverksamheten. 

Den fjärde november ordnar miljöföreningen också en diskussion om Hangö nationalstadspark. 

Nationalstadsparken grundades år 2008. Nyligen har den fått pengar till en del utvecklingsprojekt: Gunnarsörens naturstig ska rustas upp liksom landgången på Tulludden och Parkbergets stigar. 

Men trots det här har nationalstadsparken förblivit i skymundan, säger Lindström. 

- Vi vill att den ska få mera synlighet och fundera vad man tänker göra i framtiden och hur det ska göras.  

Hangö miljöförening har ett rätt stabilt medlemsantal mellan 70 och 80. Trots att mycket har hänt på miljöfronten finns det definitivt mycket kvar att göra, summerar Astrid Lindström. 

- Jag har tidigare sagt att vi arbetar på att göra oss obehövliga, men ännu behövs vi nog. 

Artikeln grundar sig på en intervju gjord av Bubi Asplund.

Artikeln uppdaterades 1.11 klockan 10.51. Datumet för utställningen korrigerades.

Diskussion om artikeln