Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Importerade hundar kan föra med sig helt nya sjukdomar – nu har parasiten tungmask påträffats i hundar som kommit från Spanien och Grekland

Uppdaterad 27.10.2021 15:56.
Tungmask.
Bildtext Hundimporten medför risker, som till exempel parasiter.

Under det senaste år har två importerade hundar påträffats smittade med parasiten tungmask. I januari spottade en spanskimporterad hund ut en tungmask på golvet och i går visade det sig att en hund från Grekland bar på samma parasit.

Tungmasken (Linguata serrata) är en parasit med en masklik kropp. Den kan bli 8-10 centimeter lång och den håller sig fast i svalget på djuret med små klor.

Både hunden från Spanien och den från Grekland hade hostat och fnyst och till slut spottat ur sig en några centimeter lång, maskliknande sak. I bägge fallen hade hundägarna bett en veterinär titta på fyndet.

Det var MTV:s nyheter som berättade om det nya tungmaskfallet.

Alltid risker med importhundar

På veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet påpekar universitetslektor Anu Näreaho att det alltid finns risker med importerade hundar.

– De kan föra med sig helt nya sjukdomar, som också kan utgöra en risk för människan.

Det är enligt Näreaho viktigt att hundarna diagnosticeras och får parasitläkemedel innan de transporteras till Finland. Också efter ankomsten bör man följa med läget för att minska riskerna, säger hon.

Vanligt med tungmask i Rumänien

I Europa förekommer tungmask särskilt i Rumänien. Hundar som importerats därifrån har i andra länder ofta konstaterats ha tungmask.

Som så kallad huvudvärd för tungmasken står hundar och som mellanvärd vanligen idisslare. Tungmaskens ägg kan föras vidare till andra djur – och också till människor – via avföring och sekret. Hundar smittas vanligen om de äter slaktavfall av infekterade lamm, nötkreatur eller andra växtätare.

En hund som infekterats fnyser och hostar och är allmänt irriterad. Också människor kan infekteras, men får sällan allvarliga symptom.

I princip skulle det vara möljligt att upptäcka tungmask hos hundar redan innan de tas in i landet genom att ta prov av avföringen.