Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kontrollavgifterna borde höjas i lokaltrafiken, föreslår Helsingforspolitiker – rejäla höjningar i biljettpriserna att vänta i framtiden

Från 2021
Resenärer med munskydd på metrostation.
Bildtext Priserna för 30 dagars periodbiljetter höjs för vissa zoner.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Priserna för periodbiljetter i kollektivtrafiken kommer höjas från och med 2022. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT föreslår också att kontrollavgifterna höjs. De flesta av styrelseledamöterna tycker biljettprishöjningen är befogad. Frågan om kontrollavgiften delar däremot politikerna.

Prishöjningen gäller en del av HRT:s 30 dagars periodbiljetter. Priset för zonerna AB, BC och D stiger från 62,70 till 65,30 euro och för CD från 80,60 till 83,90 euro.

– Höjningen är i minsta laget. Det är inget annat än en inflationsjustering på 1,6 procent, säger HRT:s styrelsemedlem Björn Månsson (SFP).

Styrelsen röstade enhälligt igenom beslutet och egentligen, säger Månsson, borde priserna höjas mycket mer.

– Den heliga principen om att hälften av utgifterna ska täckas med biljettpriser och hälften med kommunala subventioner har rubbats ordentligt. Nu står det snarare 60–40 till subventionernas fördel.

Björn Månsson
Bildtext Björn Månsson (SFP) vill höja både biljettpris och kontrollavgiften.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Anledningen till att biljettintäkterna har minskat så drastiskt är coronapandemin. Den gjorde att HRT gick med förlust för första gången någonsin. I dagsläget används kollektivtrafiken dryga 30 procent mindre än innan coronatiden.

HRT:s främsta mål för de kommande tre åren är därför att öka resenärsmängden till samma nivå som förut.

– Därför ville vi inte höja priserna för de dyraste resorna, inte heller för engångsbiljetterna. Det har visat sig att allt fler använder engångsbiljetter eftersom de distansarbetar, säger Månsson.

Styrelsen vill höja också kontrollavgiften

HRT:s styrelses vice ordförande, Pekka Sauri (Gröna), är inne på samma linje som Månsson.

– Det är enbart en indexhöjning. Det är förhållandevis lindrigt, tycker jag.

Pekka Sauri valittiin Länsimetro-yhtiön hallitukseen, kuvattu 30.11.2016.
Bildtext Pekka Sauri (Gröna) tycker biljettprishöjningen är befogad.
Bild: Katriina Laine \ Yle

Däremot röstade Sauri emot förslaget att höja kontrollavgiften från 80 till 100 euro.

– Jag gjorde ett motförslag om att den ska hållas på samma nivå men förlorade i omröstningen med rösterna 8–6.

Anledningen till att Sauri inte vill höja kontrollavgiften är att dess betydelse är så pass liten i jämförelse med biljettintäkterna.

– Mitt argument är att det är mycket mera effektivt att öka mängden biljettkontrollanter.

Kuvassa on HSL:n lipuntarkastajia, jotka käyttävät kasvomaskeja elokuussa 2020.
Bildtext Istället för att höja kontrollavgiften borde vi öka mängden biljettkontrollanter, tycker De Grönas Pekka Sauri.
Bild: Silja Viitala / Yle

Höjningen av kontrollavgiften är ändå inte ristad i sten. Förslaget går vidare till Kommunikationsministeriet och Månsson tror inte det kommer gå igenom.

– Kontrollavgiften har varit oförändrad sedan 2007. När jag satt i HRT:s styrelse för fyra år sedan föreslog vi en liknande höjning men den godkände inte kommunikationsministeriet.

Då var kommunikationsministern från SDP och det är också nuvarande kommunikationsminister.

– SDP var emot en höjning då och jag tror de kommer vara emot det nu igen, säger Månsson.

Trots att Månsson röstade för en höjning av kontrollavgiften, lyfter han upp ett motiv till att den skulle kunna hållas på nuvarande nivå.

– Det är att felparkeringsavgiften är 80 euro, och där kan man ju kanske göra en viss jämförelse.

En styrelsemedlem motsatte sig prishöjningen

Trots att HRT:s styrelse enhälligt röstade igenom förslaget mot höjda biljettpriser, fanns det en styrelsemedlem, Elina Kauppila (VF), som motsatte sig förslaget.

– Jag försökte föra fram att en prishöjning kan ha en negativ inverkan på resenärsmängden och att höjningen slår hårdast mot låginkomsttagare, speciellt när den gäller periodbiljetter, säger hon.

Kauppila fick ändå inget stöd för sina argument i styrelsen och därför valde hon att inte komma med ett motförslag.

Däremot röstade hon emot en höjning av kontrollavgiften. Det förslaget föll som sagt i omröstningen.

Vuorovaikutuskouluttaja Elina Kauppila Oodissa.
Bildtext Elina Kauppila (VF) är rädd för att prishöjningen kommer slå hårdast mot låginkomsttagare.
Bild: Toni Määttä / Yle

Istället för att höja avgifter tycket Kauppila ett bättre alternativ hade varit att höja kommunandelarna.

– De borde höjas permanent. Speciellt med tanke på att vi behöver få mer folk att använda kollektivtrafiken för att förhindra klimatkrisen – och det gör vi inte genom att höja priserna.

Kauppila tycker också att vi nu överskridit en gräns för vad vissa invånare är beredda att betala.

– Höjda biljettpriser kan innebära en betydande kostnad för vissa, trots att andra inte känner av den alls.

Fler höjningar att vänta

Det är möjligt att biljettpriserna höjs ännu mer i framtiden, enligt Månsson.

– Kommunerna, särskilt de mindre och också Helsingfors, trycker på för att få ner sina subventionsandelar. Då kommer trycket på att höja biljettpriserna vara starkt.

Några sådana här prishöjningar är ändå inte aktuella riktigt ännu.

– Vi överväger en totalreform av zonsystemet. Den innefattar många olika alternativ.

Till exempel, säger Månsson, kan det handla om att helt slopa zonerna och ha samma pris för alla.

– Då skulle det till exempel bli oerhört dyrt att resa inom Helsingfors. Det kan jag inte för min del godkänna.

Ett annat tänkbart alternativ är att slå ihop C och D-zonerna. Flera andra alternativ är också under beredning.

– Det kommer inte ske nu och kanske inte under nästa år, utan så småningom.

Diskussion om artikeln