Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Wiitakorpi: "Jag måste be om ursäkt, jag har missförstått" – stadsstyrelsens ordförande trodde att bindningarna bara gällde uppdrag inom Borgå stad

Från 2021
Uppdaterad 28.10.2021 17:17.
En man med en kaffemugg sitter nära havet.
Bildtext Wiitakorpi har redovisat alla bindningar till revisionsnämnden.

En slarvig genomläsning av instruktionerna för vilka bindningar förtroendevalda ska redovisa ledde till ett missförstånd. Nu har stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi (Saml) lämnat in sina uppgifter till revisionsnämnden.

Stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi (Saml) uppgav i tisdagens Uusimaa (26.10.21) att han inte ansåg sina förtroendeuppdrag i mindre företags styrelser som viktiga att redovisa, eftersom de inte var kopplade till affärsverksamhet med Borgå stad.

På onsdagen är avsikten den rakt motsatta och en redovisning över alla bindningar har lämnats in till revisionsnämnden på förmiddagen.

– Jag ber om ursäkt, jag har missförtått. Det har varit ett missförstånd från min sida, säger Jorma Wiitakorpi.

Wiitakorpi uppger att det är första gången han är medlem i stadsfullmäktige och när han i somras bekantade sig med instruktionerna för vilka bindningar som ska redovisas förstod han att det uttryckligen gällde kopplingar till staden och stadens näringsliv.

– När jag har olika styrelseuppgifter, ordförandeposter och andra aktiviteter så trodde jag, ärligt sagt, att det redovisas om det har någonting att göra med Borgå stad eller något bolag i stadens koncern, säger Wiitakorpi.

I och med att Wiitakorpi också lämnat sin styrelsepost i Borgå energi trodde han att inga övriga kopplingar till affärsverksamhet behöver redovisas.

– Men jag har redan idag på förmiddagen skickat information till revisionsnämndens ordförande och stadskansliet över alla styrelseuppdrag som jag har. Och det finns inga hemligheter här, säger Wiitakorpi.

Ida Sulin
Bildtext Ledande jurist Ida Sulin säger att kommunernas ledning ska redovisa bindningar.
Bild: yle/Anna Dönsberg

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin tar inte ställning till enskilda ärenden, men menar att lagparagrafen om bindningar i kommunallagen från 2015 är klar.

– Avsikten med paragrafen är att ge människor information om vilka bakgrundsintressen som våra beslutsfattare har, alltså öppna upp vilka intressen som representeras i fullmäktigen, säger Sulin.

I paragrafen, med en begränsad personkrets som ska anmäla bindningar, ingår bland annat kommunstyrelsens ledamöter.

– Bindningar som ska anmälas är sådana som gäller ledande positioner i affärsverksamhet och andra bindningar om de är av vikt för förtroendeuppdraget.

De senare kan vara uppdrag som inte är kopplade till affärsverksamhet, men nog betydande poster inom samfund och föreningar. Där kan man göra en avvägning om de inverkar på förtroendeuppdraget.

Redogörelsen för bindningarna lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en ny eller komplettera sin redogörelse.

Om en ledamot däremot vägrar redovisa sina bindningar är denne inte nödvändigtvis tvungen att genast avsäga sig eventuella förtroendeuppdrag inom näringslivet.

– Månne inte det här är en sådan sak som man kan diskutera sig fram till, säger Sulin.

28 oktober 2021 kl. 17.16: Ordet bör har bytts ut mot ska på två ställen i texten.

Diskussion om artikeln