Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Minister Blomqvist: Nordjobb får hålla pengarna i budgetkompromiss från Nordiska ministerrådet

Från 2021
Thomas Blomqvist.
Bildtext Thomas Blomqvist tror att man kan vara nöjda med den nordiska budgetkompromissen.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

I en budgetkompromiss för 2022 blir Nordjobb inte av med pengar på det sätt man befarade, menar minister Thomas Blomqvist (SFP). Man har också sett över flera kulturprojekt i kompromissen.

– Nordjobb har varit en bland många saker som har funnits med i diskussionerna i kompromissförslaget, säger Blomqvist.

Så betyder det alltså mera pengar för Nordjobb eller att nedskärningarna inte blir lika stora? 

– Den tolkningen kan man nog göra utifrån vad jag just sa, ja.

Svenska Yle rapporterade för en månad sedan om att flera etablerade nordiska samarbetsprojekt hotades av nedskärningar. Nordjobb, som ger jobb för drygt 700 unga årligen, hotades tidigare av en nedskärning på 14 procent av sin budget, vilket nu verkar ställas om i kompromissförslaget för Ministerrådets budget 2022.

I och med att kompromissen ännu inte har fått grönt ljus i alla grupper i Nordiska rådet vill Thomas Blomqvist inte gå in på större detaljer om vad det konkret innebär för till exempel kultursektorn, som starkt har kritiserat nedskärningarna.

Vill styra om pengar till klimatsatsning

Nedskärningarna har verkställts på de största sektorerna i det nordiska samarbetet för att möjliggöra en klimatsatsning.

– Vi har haft en diskussion med Nordiska rådet och nu blir nedskärningarna på kultur och utbildningssektorn aningen mindre än vad det ursprungliga förslaget var, säger Blomqvist.

Kan du konkret nämna någon på kulturfältet som får mindre nedskärningar?

– Det är flera där som kommer att få mindre nedskärningar. Jag skulle ändå inte gå in på detaljerna för att det här kompromissförslaget ännu behandlas i Nordiska rådet och de har ännu inte slutligt godkänt det här förslaget. Men jag har goda förhoppningar att det kommer att godkännas och då det är godkänt berättar jag gärna om detaljerna för jag tror att vi alla kan vara nöjda med kompromissförslaget, säger Blomqvist.

Nordiska rådets session äger rum nästa vecka i Köpenhamn och det är där budgeten ännu diskuteras och där parlamentarikerna brukar godkänna ministerrådets budget.

Tuomioja kan acceptera kompromissen

Erkki Tuomioja (SDP) är ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet och han har varit kritisk till de nedskärningarna som ministerrådet föreslog för framför allt kulturfältet.

– Vi har fått stor respons från kulturfältet om nedskärningarna och parlamentarikerna i Nordiska rådet har varit helt enhälliga om att kulturfältet inte drabbas allt för hårt, och det har vi nu uppnått, säger Tuomioja.

Är du nöjd med kompromissförslaget?

– Som en kompromiss, ja. En kompromiss betyder att jag kanske skulle se ännu bättre lösningar, men kompromissen är acceptabel.

Betyder det här att Nordiska Rådet kan godkänna Ministerrådets budget som den nu ser ut?

– Ja.