Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det blir ingen bombö utanför Karleby – det blev för lite jordmassor med explosiva ämnen för att bygga tillräckligt högt

Farleden till Karleby hamn muddras.
Bildtext Såhär såg det ut då farleden till Karleby hamn muddrades 2020. Tyvärr räckte muddringsmassorna inte till för att täcka bombön så mycket som man hade planerat.

Den så kallade bombön utanför Karleby började byggas för närmare 30 år sedan. Nu slår Karleby fast att det inte alls blir någon ö och samtidigt varnas båtfarare för att ta iland på den gyttjiga och låga ön.

Bombön eller Granatön är ett resultat av att man då farleden muddrades på 1990-talet behövde plats för jordmassor som kunde innehålla explosiva ämnen. En vall och en bassäng byggdes.

Tanken var att de massor som togs upp vid muddringen ifjol skulle räcka för att höja hela Bombön ovanför vatten och avsluta projektet. Men massorna räckte inte till. I dag är det bara en liten del av ön på totalt 15 hektar som syns ovanför vattenytan.

– Tyvärr fanns det stora räknefel i vilka mängder jordmassor som behövdes. Man kunde ha tänkt lite mera före, säger miljösekreterare Juhani Hannila på Karleby stad.

Ytterligare minst en miljon kubikmeter jord borde fyllas på för att ön ska bli klar. Enligt Trafikledsverket skulle det bli både dyrt och farligt för arbetarna att frakta massor från land till Bombön.

– Att börja köra pråmar med mer massor dit skulle kosta tiotals miljoner, säger hamndirektör Torbjörn Witting.

Gå absolut inte på ön

Delar av Granatön höjer sig drygt en meter ovanför vattenytan. Men det är absolut inget ställe man ska gå på, poängterar Witting.

– Det är alltså flera meter gyttja. Det är enkelt att ta sig dit med en liten båt men man ska absolut inte gå dit. Stiger du fel så är du i flera meter gyttja.

Enligt de ursprungliga loven skulle ön fyllas på tills den kom ovanför vatten och till exempel skulle kunna bli en häckningsplats för fåglar.

Enligt Hannila hade det varit bättre för miljön att fylla på med mera massor i stället för att överge projektet.

– Nu sköljer havsvattnet hela tiden över massorna och det kan hända att olika ämnen rinner ut.

Vallar och bassäng får inte rämna

Den väg som leder till Granatön kommer att tas bort.

NTM-centralen säger i ett utlåtande att det under hela processen har varit viktigt att de förorenade lagren täcks med rena jordmassor. Tanken är att de ska hindra till exempel tungmetaller från att läcka ut i vattnet. Enligt utlåtandet finns inget som tyder på att behovet av rena jordmassor skulle ha minskat.

Bombön ligger ett par kilometer från farleden in till Karleby hamn. Enligt de nya villkoren för miljötillstånden för området ska konstruktionerna vid ön övervakas till åtminstone år 2026.