Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Viktigt att förebygga trakasserier inom räddningsväsendet i ett tidigt skede: "Det borde betonas redan under utbildningen men också i den dagliga verksamheten"

Kimito FBKs nya brandstation i Kimito.
Bildtext Machokultur och sexuella trakasserier är vardag för många inom räddningsväsendet visar Yle Uutisets granskning.

Ett öppet debattklimat på arbetsplatsen och förebyggande åtgärder redan under utbildningen är viktigt då trakasserier ska motverkas i den mansdominerade räddningsbranschen.

I en granskning som Yle Uutiset gjort vittnar personal inom räddningsväsendet från hela landet om dålig arbetskultur. Olämpliga kommentarer, förslag och anspelningar hör till branschens vardag enligt de personer som Yle intervjuat.

Enligt Torbjörn Lindström, utvecklingschef vid Egentliga Finlands räddningsverk, förs det nuförtiden en öppnare diskussion kring trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

– Arbetsgivaren har alltid betonat att det är nolltolerans mot diskriminering som gäller men nuförtiden pratas det mer öppet om de här sakerna, säger Lindström. Debattklimatet har blivit bättre och mer öppet.

Lindström har lång erfarenhet av arbete inom räddningsväsendet och har inte lagt märke till varken diskriminering eller sexism.

– Jag känner inte igen den sortens diskriminering som beskrivs i Yles artikel men det är naturligtvis beklagligt att människor varit med om sådant på sin arbetsplats. Det finns anvisningar för hur man ska gå till väga ifall diskriminering förekommer och hur förmannen ska agera i sådana fall.

Mansdominerad bransch

Trots att räddningsväsendet fortfarande är mansdominerat så har andelen kvinnor inom branschen ökat stadigt sedan 2000-talets början.

– Ser vi exempelvis på brandmannayrket så är det fortfarande väldigt mansdominerat men vid de räddningsverk som också har ambulanser så jobbar många kvinnor, säger Lindström.

Vad kan då göras för att förändra den dåliga arbetsplatskulturen som kvinnor inom räddningsväsendet nu vittnar om?

– Det här är något som borde betonas mer inom utbildningen av räddningspersonal, säger Lindström. Men det är också viktigt att diskutera det inom den dagliga verksamheten. Det måste synas att man aktivt tar ställning mot diskriminering och att alla fall som avslöjas ska behandlas.

Vill förebygga olämpligt beteende på arbetsplatsen

Flera av de berättelser som lyfts fram i Yles granskning härstammar från förstavården. Bland de som jobbar inom förstavården är 40 procent kvinnor.

En förstavårdare beskriver bland annat hur personalens kaffepauser används för att diskutera de kvinnliga arbetskamraternas utseende och sexliv.

Vid Åbo yrkeshögskola utbildas bland annat förstavårdare och utbildningschef Camilla Laaksonen säger till Yle Åboland att man inom utbildningen har ett starkt fokus på frågor som berör arbetsgemenskap, etik och förebyggande av trakasserier samt annat olämpligt beteende på arbetsplatsen.

– Att kunna bete sig på arbetsplatsen är något som lyfts fram i nästan varenda kurs och under praktikperioderna, säger Laaksonen.

Enligt Laaksonen finns det vid Åbo yrkeshögskola tydliga riktlinjer för hur man främjar jämställdhet. Laaksonen lyfter också fram att studentföreningarna jobbar mycket aktivt med att förebygga trakasserier.