Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Nya EU-regler kan leda till dyrare lån för hushåll och företag – målet är att minska bankernas risker

Från 2021
Finanskommissionären Mairead McGuinness
Bildtext Finanskommissionären Mairead McGuinness presenterade det nya regelverket i Bryssel.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Skärpta kapitalkrav för banker kan leda till dyrare bostadslån och svårigheter för företag att få finansiering. Den här varningen går representanter för den finländska finansbranschen och näringslivet ut med i dag.

BRYSSEL Oron har att göra med ett förslag till ny reglering som EU-kommissionen presenterade i dag. Den nya regleringen ska göra bankerna mer stresståliga och skapa större buffertar med tanke på ekonomiska chocker.

Man kommer också att titta på bankernas kreditrisker, alltså de risker som hänger ihop med exempelvis bostadslån eller företagskrediter som bankerna beviljar.

- Med förslaget vill vi försäkra oss om att bankerna inte underskattar riskerna i sina egna modeller, säger finanskommissionären Mairead McGuinness.

Förutom att titta på risker vill man också öka på jämförbarheten mellan banker vilket ska leda till att banksektorn stärks som helhet, konstataterar McGuinness.

Ska öka bankernas motståndskraft

Åtgärderna är det sista ledet i en serie åtgärder i den så kallade Basel 3-regleringen som har sitt ursprung i den senaste finanskrisen. Målet med reformerna är att göra bankerna mer motståndskraftiga.

Finanskrisen visade med önskvärd tydlighet vad som kan hända då banker som inte garderat sig mot risker börjar gå omkull.

Men kravet på en högre kapitaltäckningsgrad kan också ställa till med problem. Det här gäller i synnerhet länder som Finland där banksektorn är i bra skick.

Banklånen viktiga i Finland

Den springande punkten är om de skärpta kapitalkraven sätter käppar i hjulen för den ekonomiska tillväxten och satsningarna på en grön omställning och digitalisering som ligger högt på EU:s agenda.

- I Finland jobbar vi med relativt små kapital och våra företag och bostadssparare behöver banklån i ganska stor utsträckning, säger Kaisa Soro-Pesonen som leder Näringslivet EK:s Brysselkontor.

- Om priset på banklån höjs kraftigt är det naturligtvis ett problem för oss.

Vid Finansinspektionen delar man uppfattningen om de potentiella effekterna på de nordiska bankerna.

- Reformen har större inverkningar på nordiska banker eftersom vi har en stor andel bostadslån med säkerheter och låga risker, säger biträdande direktören Jyri Helenius.

Stöder EU:s gröna målsättningar

Det bankpaket som lades fram i dag syftar inte enbart till att minska på bankernas kreditrisker utan också på risker som hänger ihop med klimatförändringen och dess konsekvenser för ekonomin.

Förslaget går nu vidare för behandling i EU:s ministerråd och EU-parlamentet.

De europeiska bankerna har efterlyst en övergångsperiod för att ha bättre möjligheter att anpassa sig till förändringarna.

- När detaljerna manglas i parlamentet och rådet är det viktigt att vi landar på ett rimligt och ändamålsenligt mål vad kapitalkraven beträffar, säger Kaisa Soro-Pesonen vid EK.

- Här är ett bra läge för den finländska regeringen att vara aktiv.