Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finns inte vikarier till svenska daghem i Västnyland – i Ingå har barn ombetts stanna hemma

Från 2021
Barn leker på golvet
Bildtext Förkylda barn, men också dagispersonal som känner sig småkrassliga ska hållas hemma. Coronapandemin är en orsak till att det kan vara brist på personal i daghemmen. Arkivbild.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Det är svårt att få svenskspråkiga vikarier till daghemmen i Västnyland. I Ingå har det gått så långt att man vid Degerby daghem varit tvungen att be föräldrar som kan hålla sina barn hemma, att också göra det tillfälligt.

Det beror på en lagändring som trädde i kraft i augusti som innebär att en vuxen inte längre tillfälligt får ha ansvar för en större grupp barn än tillåtet till följd av personalbrist.

“Det innebär att i de fall flera ur personalen varit frånvarande och vi inte hittat inhoppare eller kunnat hjälpa från andra daghem, så har vi varit tvungna att fråga vårdnadshavarna om de har möjlighet att ordna vården själva. För Degerby daghems del har det gällt totalt fem dagar, för olika avdelningar. I Knattebo har vi varit tvungna att stänga lite tidigare en gång ”.

Så skriver Charlotta Nyholm, chef för småbarnspedagogik Ingå, i ett e-postmeddelande till Yle Västnyland.

Nyholm skriver att även om det är frågan om åtgärder de inte vill ta till, så är det barnens säkerhet som väger mest.

Coronapandemin har även gjort att tröskeln är lägre för när personalen ska stanna hemma.

De dagar som föräldrar har hållit sina barn hemma har varit avgiftsfria för familjerna.

Nyholm berättar att Ingå försöker rekrytera inhoppare och att alla daghem har en ambulerande barnskötare.

“Därtill hjälps vi åt från andra daghem, men då flera är borta samtidigt så kan dessa situationer uppstå” säger hon.

Löser sig ofta av att barn är sjuka samtidigt som personalen

Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogik Hangö, berättar att de också där har svårigheter att få tag på kortvariga vikarier.

Än så länge har de ändå inte varit tvungna att ta till några åtgärder som att be barn stanna hemma.

“Det har visat sig att också barn är borta nästan alla dagar, så vi har kunnat följa relationstalet", skriver Mannström.

Hon förklarar att regeln gällande antal barn per vuxen gäller hela daghemmet under hela dagen, inte per grupp eller timme.

Resursbarnskötare ställer upp i Lojo

I Lojo råder det också brist på vikarier som talar svenska.

Noora Ehrström, servicehandledare för basservice för barn under skolåldern, berättar att Lojo anställt en resursbarnskötare med projektbidrag som hjälpt till genom att vikariera då ordinarie personal har insjuknat. Resursbarnskötaren hoppar även in för att ge lärarna inom småbarnspedagogiken planeringstid.

På svenskt håll har de hittills inte varit tvungna att be barn stanna hemma, men inom den finska småbarnspedagogiken har det skett en gång.

Färre vikarier än tidigare i Raseborg

Chefen för småbarnspedagogik Nina Aartokallio berättar att läget med inhoppare är lika också i Raseborg. Tillgången till vikarier har minskat från tidigare år, men det har inte äventyrat barnens säkerhet, försäkrar hon.

Staden har bland annat efterlyst vikarier på Facebook och så finns det ett antal ambulerande barnskötare som hoppar in där det behövs. Aartokallio kan inte säga vad det beror på att det finns färre vikarier, men tror att bland annat coronapandemin har haft ett finger med i spelet.

Uppgifter från Sjundeå fattas. Vi fyller på med uppgifter från Sjundeå när vi har fått dem.

Diskussion om artikeln