Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ingen dramatik då universitetskollegiet ska diskutera med Åbo Akademis rektor: "Jag förväntar mig en konstruktiv diskussion om det nuvarande läget och framtiden"

Från 2021
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Det har stormat kring Åbo Akademis ledning på sistone.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademis rektor Moira von Wright har kritiserats för avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap. Men trots det anser universitetskollegiet att mötet på torsdag den 28.10 inte är annat än ett rutinmöte.

Yle Åboland har talat med Sebastian Sandström som är en av flera studeranderepresentanter i universitetskollegiet.

Sandström säger att den kritik som riktats mot rektorn inte på något sätt har märkts i vardagen vid Åbo Akademi.

– Om du inte är aktiv inom de olika organ som vi har så påverkas du nog inte alls av den diskussion som har förts mellan personalen och rektorskollegiet, säger Sandström.

– Som studerande har du fullt upp med studier och andra aktiviteter och berörs inte i någon större utsträckning av den interna kritiken.

På torsdag, 28.10, ska universitetskollegiet träffa rektorn för att gå igenom det senaste vid Åbo Akademi.

Sandström betonar att det handlar om ett rutinmöte och att universitetskollegiet vid Åbo Akademi träffar ledningen några gånger per år.

Ung studerande som ler mot kameran iklädd en vacker blåaktig kostym.
Bildtext Sebastian Sandström hoppas att Åbo Akademi kan gå starkare ur debatten kring öppenhet och kommunikation.
Bild: Privat.

– Organisationen vid Åbo Akademi har förändrats till följd av omorganiseringar de senaste åren och då kan det uppstå utmaningar, säger Sandström. Men jag tror att vi genom att diskutera konstruktivt kan hitta lösningar som stärker Åbo Akademi i framtiden.

Sandström tror att universitetskollegiet och rektorn kommer att diskutera det som rapporterats i medierna den senaste tiden.

von Wright tittar in i kameran.
Bildtext Åbo Akademis rektor Moira von Wright har kritiserats av personalen för att inte ha ett öppet och kommunikativt ledarskap.
Bild: Ida-Maria Sola/Yle

– Vi tangerar det säkert och om det finns skäl till förbättring så är det förstås något som är viktigt att betona, säger Sandström.

– Jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta för akademins bästa och satsa på en öppen och kommunikativ linje som upprätthåller akademins konkurrenskraft och lockar fler studerande och personal till akademin.

Åbo Akademis styrelse diskuterar ärendet på måndag

Sandström betonar att han som studeranderepresentant i universitetskollegiet vill arbeta för fortsatt öppenhet och transparens.

– Styrelsen har också i ett öppet brev till studerande och personal betonat vikten av ett öppet ledarskap och jag hoppas att vi tillsammans kan fortsätta arbeta för att det ska kunna uppnås, säger Sandström.

Thomas Wilhelmsson, kansler vid Helsingfors universitet och Yles styrelseordförande.
Bildtext Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson vill inte gå händelserna i förväg men betonar vikten av diskussion.
Bild: Yle

På måndag ska styrelsen för Åbo Akademi diskutera ärendet och styrelseordförande Thomas Wilhelmsson är fåordig inför mötet, men säger till Åbo Underrättelser att det är rätt självklart att akademins styrelse vill följa upp det uttalande man gjorde i oktober och se hur saker kan utvecklas.

Sandström är nöjd att styrelsen tar saken på allvar och öppet vill diskutera den kritik som riktats mot rektorn.

– Vilka metoder som används är oväsentligt men jag hoppas som studerande att Åbo Akademi kan fortsätta vara ett attraktivt universitet för både studerande och personal, säger Sandström.