Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hund bet cyklande pojke i benet – hundägaren döms till böter

Från 2021
En cykel i närbild.
Bildtext Skogsvägen där den cyklande pojken blev biten används också av bilar. Just där olyckan skedde är den ändå ganska smal. Bilden har inget med nämnda fallet att göra.

En hundägare har dömts till böter för vållande av personskada när en av hennes två hundar bet en tioårig pojke i vänster ben när han kom cyklande längs samma skogsväg som hundarna och deras ägare promenerade.

Åklagaren hade krävt att hundägaren ska dömas för underlåtelse att vakta djur och för vållande av personskada.

Olyckan skedde i Raseborg i juli 2019. Den då tioåriga pojken rörde sig med cykel längs en skogsväg. På samma väg rörde sig också kvinnan med två större hundar. Hundarna var kopplade, men den ena hunden kom ändå åt att bita pojken i vänster skenben, varpå han föll av cykeln och sprang iväg mot skogen.

Enligt pojkens förälder, som i rättegången har representerat sitt minderåriga barn, var pojken chockad när han kom fram till övriga familjen. Han fördes till Raseborgs sjukhus dit också polis tillkallades för att ta bilder av såren. Enligt läkaren var såren efter hundens tänder djupa, men så pass små att de inte behövde sys.

Krav på ersättningar för bestående men

Pojkens förälder har berättat att barnet hade värk i benet i fyra veckor och att en stor del av sommarlovet gick till spillo när han inte kunde simma, bada bastu eller leka med kompisar som vanligt på grund av såret i benet.

Föräldern har därför krävt ersättningar för sveda och värk samt också för psykiskt lidande, bland annat mardrömmar.

Föräldern har också yrkat på ersättning för bestående men som hundfobi och rädsla för att cykla ensam på skogsvägen.

Ersättningskraven från målsägandes, det vill säga pojkens, sida uppgick före rättegången till 8 000 euro. Därtill krävde föräldern ersättning för bilresor till och från sjukhuset och till polisen. Föräldern har också krävt ersättning för utebliven lön på grund av polisförhör och rättegång.

Hundägare märkte inte cyklisten

Hundägaren å sin sida säger att hon har haft båda hundarna kopplade och nära sig, men att hennes uppmärksamhet när olyckan skedde var mera riktad mot den andra hunden, som just då uträttade sina behov i diket.

När hon hörde ljudet av den cyklande pojken hann hon inte reagera innan hunden bet pojken i benet.

Hundägaren konstaterade också att pojken sprang iväg mot skogen och hon gjorde det som hon fann bäst i den situationen, det vill säga hon tog snabbt hem hundarna efter att först slagit hunden lätt med en kvist för att visa att den hade gjort fel.

När hon senare återvände med bil, hittade hon varken cykel eller pojke.

Enligt hundägaren har de elva år gamla hundarna aldrig bitit någon människa. Hon menade att de kan skälla en del, men har aldrig varit aggressiva.

Olika åsikter om munkorg

Hundägaren har också sagt att hundarna bar munkorg, men att den hund som bet pojken hade ett band knutet runt munnen eftersom munkorgen inte var tillräckligt stor.

Enligt målsägande, i det här fallet pojkens förälder, hade hundarna inte munkorg.

Polisens bilder av såren på benet tyder också på ett så stort bett att hunden inte har haft ett band knutet runt munnen.

Böter och ersättningar för sveda och värk

Västra Nylands tingsrätt beslöt att förkasta åtalet för underlåtelse att vakta djur, eftersom inget tyder på att hundägaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att på behörigt sätt vakta sina hundar.

Däremot dömdes hundägaren för vållande av personskada.

Straffet är 30 dagsböter à sex euro, totalt 180 euro.

Hundägaren ska också ersätta pojkens förälder för vård- och medicinkostnader, kilometerersättningar, rättegångskostnader och delvis också för utebliven lön. Totalt handlar det om cirka 650 euro.

Västra Nylands tingsrätt ansåg däremot att skadan är av den art att man inte kan påvisa bestående psykiska men. Däremot dömdes hundägaren att betala pojken 700 euro för sveda och värk och tillfälliga men.

Domen har inte vunnit laga kraft.