Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Kommentar: Regeringen har fler klimatstrider framför sig – Svenska Yles utsläppsmätare hjälper dig hålla koll på målet

Uppdaterad 28.10.2021 11:46.
Kommentatorn Marianne Sundholm med bild av Elokapina-demonstranter i bakgrunden.

FN:s klimatmöte i Glasgow står runt hörnet, men det händer mycket också inom den inhemska klimatpolitiken ännu den här hösten. För att hjälpa dig hålla koll har Svenska Yle i dag publicerat en utsläppsmätare som följer Finlands väg mot klimatneutralitet.

Vad innebär det att Finland ska vara klimatneutralt 2035? På svenska.yle.fi har vi i dag publicerat en översikt av Finlands utsläpp från olika sektorer, och också sammanfattat vad minskningsbehovet är.

Siffrorna visar det som ofta upprepas av klimatexperter och miljöorganisationer: Finlands klimatmål är ambitiösa, men åtgärderna för att nå målen räcker än så länge inte till.

En illustration av ett havslandskap med en fyr och rubriken Klimatneutralt Finland 2035

Utsläppsräknaren

Så kan en klimatneutral framtid se ut för dig.

Om du redan nu känner att kraven på utsläppsminskningar upprepas till lust och leda är nyheterna tyvärr dåliga, för klimatdebatten är inte på långt när över. Regeringen har fortfarande många svåra beslut framför sig.

Men de goda nyheterna är att det händer en hel del på klimatfronten i Finland redan i höst och det kommande året.

Så här gjorde vi utsläppsmätaren

I ganska många år har klimatdiskussionen handlat om vad du och jag som individer kan göra i vår vardag för att leva klimatvänligt. Klimaträknare som visar klimatavtrycket per person finns det gott om.

I den här översikten ville vi i stället visa vad klimatpolitiken handlar om i stora drag och vilka siffror som ligger bakom den. Klimatpolitiken kan vara svår att få grepp om, uppdelad på globala mål, EU-beslut och flera ministerier. Men själva utsläppssiffrorna är i dag väldokumenterade.

Utsläppen rapporteras och följs upp på detaljerad nivå för varje sektor i samhället: industri, el- och värmeproduktion, trafik och jordbruk och så vidare.

Trafik och jordbruk fortfarande största frågorna

För att förklara politiken har vi utgått från regeringens mål om klimatneutralitet och från de utsläppssiffror som finns sammanfattade i miljöministeriets klimatårsberättelse.

Sektor för sektor listar vi hur utsläppen har sett ut hittills och vad det i nuläget är bestämt att de ska minska till. Vi kommer att uppdatera siffrorna i takt med att det fattas fler konkreta beslut om klimatåtgärder.

Att klimatdebatten handlar så mycket om trafik och jordbruk är för att det är där utmaningarna finns

Siffrorna talar också sitt tydliga språk. Att klimatdebatten handlar så mycket om trafik och jordbruk är för att det är där utmaningarna finns. Trafiken står för en femtedel av Finlands utsläpp, och personbilarna för över hälften av trafiksektorns utsläpp. För jordbrukets del har utsläppen knappt minskat alls de senaste tjugo åren.

Håll koll på det här i höst

Men som sagt, den här hösten och vintern kommer att bjuda på många klimatnyheter. Det är flera stora och viktiga klimatprocesser på gång i Finland just nu, med strategier och planer som ska träda i kraft efter ett långt arbete.

Miljöministeriet jobbar med det som kallas Kaisu, det vill säga klimatplanen på medellång sikt. Kaisu gäller åtgärder inom ansvarsfördelningssektorn, det vill säga bland annat just trafik och jordbruk. Hos Arbets- och näringsministeriet förbereds den nya klimat- och energistrategin, och hos Jord- och skogsbruksministeriet en ny klimatplan för markanvändningssektorn (jo, alla de här viktiga planerna har krångliga namn).

Och så har vi revideringen av själva klimatlagen, som nu ska bygga på målet om klimatneutralitet 2035.

Klimatdebatten kommer att växa ytterligare när våren kommer

Slutligen: Ni minns att det var gräl om klimatet också under höstens regeringsförhandlingar? Det här resulterade i en särskild notering om att regeringen förbinder sig till att se över klimatåtgärderna i mars. Före det ska åtgärderna utvärderas av forskare och experter, bland andra Finlands klimatpanel.

Det är inte precis så att experterna kommer säga "Visst, åtgärderna räcker nu, jobbet är klart!". Tvärtom, klimatdebatten kommer att växa ytterligare när våren kommer. Regeringen har nya svåra beslut framför sig. Det är alldeles tydligt lättare att ställa klimatmål för en framtid 15 år bort än att fatta beslut om åtgärder redan samma valperiod.

Men samtidigt är många åtgärder som hittills bara varit förslag alldeles snart verklighet. Det rör på sig, långsamt, men ändå.