Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånarna i Borgå som blev utan hem har klarat den första natten – krisjourens förman: Det är nu vårt arbete börjar

Från 2021
Uppdaterad 28.10.2021 13:14.
Hög med brända bräder utanför våningshus
Bildtext Förvriden plåt och brända brädstumpar vittnar om vad som skett på taket.
Bild: Yle/Stefan Härus

När det ljusnat morgonen efter branden i Näse i Borgå är det många från de närstående grannhusen som står och samtalar på gården eller balkongerna, pekar och gestikulerar och funderar. Olyckan har varit framme obehagligt nära.

Spåren efter branden på Borgmästargatan i Borgå är förvånansvärt få dagen efter, trots att branden var dramatisk och att många enheter deltog i släckningsarbetet. 

På gården finns två större högar med förvriden plåt och svartbrända brädstumpar. Vissa delar av gräsmattan är sönderkörd av brandbilar och dörrarna till trapphusen står på vid gavel.

Inne i trapphuset susar apparatur som suger ut röklukten och på gården står en man ur ett vaktbolag. Han har varit på plats hela natten. 

Dörrarna till vissa lägenheter är uppbrutna och utan vakt på plats skulle det finnas en viss risk att situationen skulle utnyttjas av tjuvar.

Röklukt redan många timmar före alarm

Brandmästare Björn Westermark vid Räddningsverket i Östra Nyland säger att natten förlöpt lugnt på Borgmästargatan.

– Den mest sannolika orsaken till branden är fortfarande reparationsarbetet på taket. I dag (28.10) är både vi och polisen på plats för att skapa oss en bild av händelseförloppet, säger Westermark.

Larmet gick vid 15-tiden på eftermiddagen, men antagligen har branden startat redan tidigare. En del invånare har nämligen berättat att de tyckte sig känna röklukt redan under förmiddagen.

Skadorna blir dock inte så stora som man rapporterade om på onsdagen. Då meddelande Räddningsverket i Östra Nyland att två tredjedelar av taket brann. 

Det handlar sist och slutligen om ungefär halva taket. 

– A-trappan har klarat sig lindrigast. Där använde vi inte alls vatten. C-trappan har de värsta skadorna och B-trappan har också en del skador, säger Westermark.

Lyftkran ovanför rykande tak.
Bildtext Räddningsverket använde sig av skylift för att komma åt brandhärdarna på taket.
Bild: Yle / Stefan Paavola

Vatten har både sprutats och sugits upp

Yttertaket är byggt på en betongplatta vilket har stoppat elden från att ta sig neråt. Det här är ett ganska vanligt sätt att bygga flervåningshus.

– En del vattenskador blev det förstås, fastän vi försökte vara återhållsamma med vattnet. En del vatten tränger sig ändå alltid igenom, säger Westermark.

Hur många våningar som har blivit vattenskadade kan Westermark inte säga med säkerhet. Om vattnet hinner suga sig in i konstruktionerna blir det värre.

– Vi sög hela tiden bort vatten från våningarna för att minska risken för vattenskada. Vi hoppas på det bästa, säger Westermark.

Många enheter från olika räddningsverk på plats

Redan under kvällen fick flera av invånarna eller deras anhöriga gå in i sina lägenheter i sällskap av brandmännen för att hämta exempelvis mediciner.

Inget av de omkringliggande husen fick skador i branden, annat än möjligtvis rökskador.

– Rök hann ta sig in i en del hus som låg i medvind innan vi hann stänga av de maskinella ventilationssystemen i husen, säger Björn Westermark.

Ungefär 70 personer deltog i släckningsarbetet – förutom Räddningsverket i Östra Nyland också bland annat Helsingfors stads och Mellersta Nylands räddningsverk samt frivilliga brandkårer.

Brandskadat hus vid Borgmästargatan 2 i Borgå 28.10.21
Bildtext Många invånare från grannhusen bearbetade händelsen följande morgon på gården. De kondenserade glasen på balkongerna vittnar om att vatten runnit genom yttertaket.
Bild: Yle/Stefan Härus

Brandvakt på taket

Förutom att ett vaktbolag har hållit vakt vid huset hela natten mot torsdagen har också det servicebolag som ansvarar för fastighetens skötsel haft personal på plats.

Kristoffer Penttinen tillbringade några timmar på våningshusets tak efter det att branden var släckt.

– Jo, det stämmer. Från klockan tre på efternatten till klockan åtta var jag brandvakt. En stor del av taket är upprivet och största delen av taket är förstört, säger Penttinen.

Kristoffer Penttinen berättar att servicebolaget hjälpte till med att evakuera lägenheterna efter det att larmet hade gått på onsdag eftermiddag.

– Det slog lågor från takkonstruktionerna ovanför B- och C-trappan och vår uppgift då var att hjälpa räddningsverket att öppna dörrarna till lägenheterna så att brandmännen skulle kunna ta sig in för att kolla att ingen är kvar i lägenheterna, säger Penttinen.

Några dörrar var räddningsverket tvungna att öppna med våld innan servicebolaget hann komma till platsen med nycklarna.

– Största delen av dörrarna öppnade vi trots allt med nyckel, säger Penttinen.

Brandskadat hus vid Borgmästargatan 2 i Borgå 28.10.21
Bildtext Trapphusen vädrades med hjälp av både öppna ytterdörrar och en apparat som suger ut röklukten.
Bild: Yle/Stefan Härus

Saneringen blir en lång process

På torsdag morgon är servicebolagets roll i samband med branden förbi och andra krafter ska ta över.

– Det är ett företag som har hand om torkningen och de kommer också att börja riva bort bråte. Saneringen börjar, säger Kristoffer Penttinen.

Enligt Penttinen kommer renoveringen efter branden att bli en lång process.

– Det är vatten- och rökskador i många lägenheter och vattnet har runnit från taket ända ner till källarvåningen, säger Penttinen.

Övernattning på hotell och hos släktingar

De som var tvungna att lämna sina lägenheter på grund av de skador som branden på taket förorsakade evakuerades först till Gammelbacka församlingscenter, eller Mariagården, som centret också heter.

Centret blev en första anhalt för de evakuerade. Där kartlades sedan de drabbades behov.

Från Mariagården fördes de drabbade sen inför natten till olika platser i staden. 

– Nio personer övernattade på hotell och en handfull har tillbringat natten hos släktingar eller vänner, säger social- och krisjourens förman, Kirsi Nurme.

Förkolnat virke vid brandskadat hus vid Borgmästargatan 2 i Borgå 28.10.21
Bildtext Förkolnat virke och sotfläckar på asfalten vittnar om vad som hänt på Borgmästargatan 2 i Borgå.
Bild: Yle/Stefan Härus

"Nu börjar arbetet"

Direkt efter branden gick social- och krisjouren ut med ett pressmeddelande där man konstaterade att det inte enbart är de som drabbats av branden som behöver hjälp.

Det kan också finnas ögonvittnen som behöver samtalshjälp och råd för hur man ska tackla det man blivit vittne till.

– En del har faktiskt ringt till telefonen för psykosocialt stöd, men den största hjälpen har förstås de drabbade behövt, säger Nurme.

På torsdagen fortsätter arbetet med att hjälpa de drabbade. 

– Det är först nu vårt arbete egentligen börjar. Det handlar om att skaffa tillfälliga hem åt de drabbade och hjälpa dem med andra praktiska saker, som till exempel att skaffa fram nya mediciner och andra saker som kanske blivit förstörda, säger Nurme.